Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil gjøre direktesalg av mat enklere

Reko-ringene skal gjøre det enklere for småskalaprodusenter å drive direktesalg.

Reko er en salg- og distribusjonsmodell for lokalmat. Reko står for rettferdig konsum. Produsentene annonserer varer, og tid og sted for distribusjon på en felles Facebook-side. (Foto: Karl Erik Berge)

Reko-ringer har utspring fra Frankrike og ble introdusert i Finland av Thomas Snellman i 2013. Reko står for «rejäl konsumtion», som kan oversettes til virkelig eller naturlig forbruk/konsum.

Matnyttig

Se hele artikkelserien her

I Frankrike er ordningen organisert gjennom AMAP, Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, Foreninger for opprettholdelse av bondebruk.

– Målet er å gjøre det mer attraktivt å drive med lokalmatproduksjon i Norge, samt å øke produksjonen og bedre lønnsomheten, sier Rebekka Bond.

Hun er ansatt som prosjektleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og skal arbeide med etablering av Reko-ringer de to neste årene.

– I Finland har de fått et stort omfang og det er nå rundt 250 Reko-ringer, 4 000 produsenter og 300 000 kunder som deltar. Tallene kommer fra Thomas Snellman som var her i fjor høst for å hjelpe NBS i gang med etableringen i Norge, sier Bond.

I Sverige finnes det så langt rundt 50 Reko-ringer.

Bruker Facebook

En Reko-ring er et matnettverk der flere lokalmatprodusenter annonserer varer på en felles Facebook side.

Her opplyser leverandørene om at de samles på ett visst sted, til et gitt tidspunkt, for å levere ut varer som kundene på forhånd kan bestille.

– Som produsent kan man delta på alle utleveringene eller bare én. Det er ingen bindene forpliktelser om å delta på utleveringer hver gang. Hver enkelt Reko-ring bestemmer hvor ofte de ønsker å ha utleveringer, sier Bond.

Annonse

– Ordningen kan være en fordel for de produsentene som selger varene på Bondens marked. Mange har muligheter til å levere varer begge steder, og jeg tror dette vil skape mer blest om dem som produsenter og øke salget. Det kan gi fleire bein å stå på, legger hun til.

Reko-ringene er en del av Norsk Bonde- og Småbrukarlags prosjekt Matnyttig.

Åtte Reko-ringer så langt

I dag er det åtte aktive Reko-ringer i Norge, men mange er under planlegging. Reko-ringen i Lillestrøm har blitt den største og mest aktive så langt. Gjennom prosjektet skal Rebekka Bond arrangere møter og samlinger for å informere.

– Vi har vært på studietur til Sverige, og har med oss nyttig læring både fra Sverige og Finland. Vi kan lære av det de har gjort i våre naboland, og det gjør det mye lettere for oss. Dette er en enkel ordning uten for mye byråkrati, sier hun.

– Hva med regler og krav fra Mattilsynet om distribusjon og salg av matvarer?

– Mattilsynet vil følge dette nøye, og det finnes ingen snarveier for å komme unna regelverket knytta til omsetning og salg av ferske landbruksvarer. Vi har flere som tilbyr melk og melkeprodukter, og disse må ha kjøling på varene. Varene må holde en lav temperatur fram til kundene får dem. Noen vil bruke andre distribusjonskanaler for å klare kravene til kjøling. Det kan være en utfordring med distribusjon, og det vil jo bli færre utleveringer på steder med få produsenter. Vi ser på mange ulike løsninger fra våre naboland, sier Bond som mener det har fungert veldig bra så langt.

– I Vestfold, Østfold, Telemark og Hordaland pågår det nå arbeid med å etablere Reko-ringer. Det er to ringer som starter opp i Bergen i disse dager, legger hun til.

Rebekka Bond ser et stort poensiale i Reko-ringer i Norge.

– Jeg tror i alle fall vi får 20 slike ringer i løpet av 2018, men jeg håper på langt flere, rundt 50, sier hun.

Neste artikkel

Osteprodusenter hedret i Berlin