Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil forby sprøyting og pløying av naturarealer

Den danske regjeringen foreslår stans i sprøyting og gjødsling av 37 000 hektar beskyttede naturarealer for fugler og insekter.

Danmarks miljøminister Lea Wermelin vil gjeninnføre og utvide forbud mot sprøyting, gjødsling og pløying å beskyttede naturarealer. Foto: Miljø- og fødevareministeriet
Danmarks miljøminister Lea Wermelin vil gjeninnføre og utvide forbud mot sprøyting, gjødsling og pløying å beskyttede naturarealer. Foto: Miljø- og fødevareministeriet

Det nye lovforslaget er fremmet av Danmarks miljøminister Lea Wermelin. Forbudet hun ønsker, gjelder for såkalte paragraf 3-arealer – det vil si beskyttede naturarealer.

– Vår natur er i krise, blant annet fordi levesteder for en lang rekke arter er presset. Med dette forbudet, gjør vi en konkret forskjell for den beskyttede natur, uttaler Wermelin i en fersk pressemelding.

Annonse

Miljø- og Fødevareministeriet foreslår et forbud mot både sprøyting og gjødsling på paragraf 3-arealene. Dette er også fremmet av en tidligere dansk regjering, i 2015 – den gang som en del av Naturplan Danmark. Forbudet ble imidlertid opphevet i 2016 av den daværende Venstre-regjeringen, før forbudet i det hele tatt hadde trådt i kraft.

Nå vil dagens regjering ikke bare gjeninnføre forbudet, men også utvide det. Naturen skal også tilgodeses på de økologiske gressarealene.

Visedirektør Anders Panum for Vand og Natur i Landbrug & Fødevarer (Danmarks svar på Bondelaget) er kritisk til lovforslaget, som han mener vil gjøre mer skade enn gavn.

– Hvis bonden ikke skal kunne gjødsle engarealene, vil gressinnholdet bli vesentlig forverret, og fôrverdien vil falle vesentlig. Det vil overhodet ikke være økonomi i å ha dyr på gressengene, påpeker han.

Neste artikkel

Danmark: Bønder uten automatisk melking best mulighet til høy avanse