Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil bygge 750–800 nye studentboliger på Ås

Studentsamskipnaden i Ås planlegger 750–800 nye studentboliger i massivtre på Campus Ås.

Det er i forbindelse med at Veterinærinstituttet og Veterinærhøyskolen ved NMBU snart flytter til Campus Ås, at man ser behovet for etablering av et større antall nye studentboliger. Bildet er fra rehabilitering av Urbygningen ved NMBU. Foto: Anders Sandbu

Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) har engasjert arkitektkontoret Dyrø og Moen til å utarbeide en reguleringsplan for 750-800 nye studentboliger i Skogveien, samt stå for prosjekteringen av disse, skriver Byggfakta.

Studentboligene skal etter planen bygges i massivtre. Et miljøvennlig og bærekraftig konstruksjonsmateriale som følger opp NMBUs intensjoner om et «grønt universitetsmiljø, skriver Dyrø og Moen på sine nettsider.

Campus Ås er den største samlede utbyggingen i universitets- og høgskolesektoren i Norge noen sinne. Prosjektet har en totalverdi på 6,9 milliarder kroner, og det skal stå ferdig i mai 2020. Byggeleder er Cowi as.

Annonse

Ny bebyggelse innenfor planområdet vil realiseres i ulike byggetrinn og etapper.

Det skal legges vekt på en helhetlig arkitektonisk utforming, der studentbyens identitet og planmessige visjon underbygges, skriver arkitektkontoret Dyrø og Moen.

Neste artikkel

Skrantesjuk elg hadde flere plager