Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil avvikle all GMO-holdig fôr i 2021

Arla ber alle sine danske andelshavere om å legge om til GMO-fritt fôr. Håpet er å få alle over på en ny ordning fra 1. januar 2021.

Arla vil ha all dansk melk over på en GMO-fri ordning i 2021. Her sees økomelk i Danmark. Foto. Arla Foods
Arla vil ha all dansk melk over på en GMO-fri ordning i 2021. Her sees økomelk i Danmark. Foto. Arla Foods

Arla er fra før det meieriet i verden som har mest melk basert på GMO-fritt fôr. Men det dansk-svenske meieriselskapet vil nå ha med seg absolutt alle danske melkebønder på en overgang til fôr som ikke er genmodifisert.

De av Arlas danske andelshavere som fortsatt fôrer med GMO-holdig fôr bes skifte til noe som ikke er genmodifisert. Hvis de ikke akter å legge om, må de melde seg ut av Arla innen 31. august. Disse bøndene vil da være ute av Arla fra 1. januar 2021.

Arlas hensikt med en slik omlegging, er både å tekkes tyske kunder og forenkle dansk melkeproduksjon.

– Når all melken i Danmark i 2021 blir basert på ikke-modifisert fôr, kan vi i høyere grad etterkomme ønsker fra blant andre tyske kunder og forbrukere, og dermed fremtidssikrer vi den danske melkeproduksjonen. Det letter dessuten på kompleksiteten i produksjonen og logistikken i Danmark, og det sparer vi omkostninger på, uttaler sjef for Arlas europeiske forretning, Peter Giørtz-Carlsen til danske landbrugsavisen.dk torsdag.

Annonse

I dag utgjør fôr med genmodifisere avlinger mellom null og ti prosent av den samlede mengden fôr anvendt av Arlas danske konvensjonelle bønder. Omfanget avhenger av hvordan bonden velger å sette sammen fôret. Danske økobønder bruker på sin side ikke genmodifiserte avlinger.

Arla Foods amba er et dansk/svensk samvirkeselskap som er eid av 11 600 melkeproduserende bønder fra syv land per 2015: Danmark, Sverige, Storbritannia, Tyskland, Belgia, Luxembourg og Nederland. Arla er den største produsenten av meieriprodukter i Europa. Selskapet ble etablert i 2000, og omsatte i 2017 for 10,3 milliarder euro.

Neste artikkel

Lage bygde om gamlefjøset til løsdrift