Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil at 1/3 av EUs areal skal være naturareal

EU-parlamentet ønsker en politikk med langt mer bindende mål for biomangfold i EU.

2020 vil være et nøkkelår for biodiversitet/biomangfold, mener EU-parlamentet, som torsdag vedtok mer forpliktende mål for dette politikkområdet. Foto: Volkmar Timmermann/Skog og land
2020 vil være et nøkkelår for biodiversitet/biomangfold, mener EU-parlamentet, som torsdag vedtok mer forpliktende mål for dette politikkområdet. Foto: Volkmar Timmermann/Skog og land

EU-Parlamentet ble torsdag enig om sine ønsker til EUs fremtidige politikk for biodiversitet – eller biomangfold. Som oftest viser begrepet til antall arter, men det kan også vise til genetisk mangfold.

30 prosent av EUs areal skal være naturarealer, hvis parlamentet får viljen sin, melder danske landbrugsavisen.dk fredag. Samme dag besluttet Europa-Parlamentet at det ønsker et juridisk bindende mål for biodiversitet. Det skjedde i en avstemning i parlamentet, hvor et flertall altså ønsker at 30 prosent av EUs areal bør bestå av naturarealer.

Annonse

Dette målet kritiserte danske Asger Christensen (V) før avstemningen, fordi han mener 30 prosent-målet er tilfeldig satt og mangler faglig forankring.

Parlamentet mener også at 10 prosent av EUs flerårige budsjett skal gå til å forbedre biodiversiteten. Sist, men ikke minst, vil parlamentet ha et bindende reduksjonsmål for bruken av pesticider i EU.

– For Parlamentet vil det avgjørende være å definere europeiske og globale målsettinger for biodiversitet, som bør omfatte bedre beskyttelse av naturlige økosystemer, redusert bruk av pesticider i Europa, samt bæredyktig landbruk og fiskeri. 2020 vil være et nøkkelår for biodiversitet med IUCN i juni i Marseille og COP15 i oktober i Kina, sier Pascal Canfin (Renew, FR), formann for miljøudvalget, i en pressemelding.

Neste artikkel

Ny FN-plattform for mindre matsvinn