Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Viktigst å løfte fram egne, fantastiske produkter

NHO Mat og Drikke-sjefen klar på hva som er viktigst for å styrke grøntnæringas, og hele landbrukets, konkurransekraft.

Direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk, gjestet grøntkonferansen «Gartner 2018» på Lillestrøm tidligere denne uka.  Da understreket han nødvendigheten av å løfte fram norske matprodukter og deres konkurransefortrinn. Foto: Anders Sandbu
Direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk, gjestet grøntkonferansen «Gartner 2018» på Lillestrøm tidligere denne uka. Da understreket han nødvendigheten av å løfte fram norske matprodukter og deres konkurransefortrinn. Foto: Anders Sandbu

Administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke gjestet tirsdag «Gartner 2018»-konferansen på Lillestrøm. Det overliggende temaet var hvordan vi skal få opp norskandelen og konkurransekraften i grøntnæringa, og dessuten gjøre det på riktig måte.

– Norske produkter må løftes fram

– Det enkleste Norge kan gjøre for å gi drahjelp til næringa, er å løfte fram de fantastiske produktene norsk matproduksjon har å by på. Vi skal komme dit at norske forbrukere sier at de vil ha norske produkter fordi de da får mest igjen for pengene. NHO ønsker ingen «Norge først»-politikk, men at vi skal gå for norske varer fordi de rent faktisk er best, sa Haas Brubakk fra talerstolen.

Han mener også at grøntnæringa, og landbruket samlet sett, må bli bedre på å få fram hvilke verdier bøndene og matindustrien gir tilbake til samfunnet.

Annonse

– Matindustrien er den største fastlandsindustrien i Norge, målt i antall selskaper, personer og produksjonsverdi. Årlig produksjonsverdi ligger på 185,3 milliarder kroner, det er 48 995 sysselsatte personer i næringa og 2 100 selskaper. Og CO2-utslippene er halvert de siste årene, men vi får det ikke fram i den offentlige debatten, påpekte lederen i NHO Mat og Drikke.

Tror på nøkkelrolle for matindustrien

Han kom også inn på den store debatten om hva Norge skal leve av etter oljen, og hvordan vi skal opprettholde velferdsstandarden. Her vil matindustrien spille en nøkkelrolle, poengterte han.

– 20 000 nye arbeidsplasser må skapes hvert år om vi skal klare å bevare vår velstand. De lønnsomme arbeidsplassene vi har ikke minst i mat- og drikkeindustrien og dagligvarehandelen er viktige arbeidsplasser som trengs. Vi vil bli mer avhengig av lønnsomme arbeidsplasser i andre deler av industrien enn olje og gass, sa Haas Brubakk, som også etterlyste en egen stortingsmelding om Norges største fastlandsnæring og hvordan den kan bidra til omstillingen av Norge.

Neste artikkel

Ingen matnasjon utan ungdommar