Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Vi står samlet i klimaarbeidet

Onsdag ble utkastet til landbrukets klimaplan drøftet. Bondelagslederen opplever at en samlet næring er enig i hovedtrekkene.

Faglagene og en rekke andre aktører i landbruket er nå i gang med å drøfte utkast til landbrukets klimaplan. Den endelige klimaplanen for landbruket vedtas av Bondelagets representantskap 26. mars. Foto: Bondelaget
Faglagene og en rekke andre aktører i landbruket er nå i gang med å drøfte utkast til landbrukets klimaplan. Den endelige klimaplanen for landbruket vedtas av Bondelagets representantskap 26. mars. Foto: Bondelaget

Drøftingen skjedde på det årlige klimamøtet mellom faglagene og en rekke aktører i landbruket. Leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag kan melde om en samlet klimafront i landbruket – i hvert fall om de store linjene. Den endelige klimaplanen for landbruket vedtas av Bondelagets representantskap 26. mars.

– Jeg er godt fornøyd med innspillene, og at vi står samlet i klimaarbeidet, sier Bartnes i en pressemelding.

Den endelige klimaplanen vil være bygget på klimaavtalen som ble inngått i juni 2019 mellom Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag og regjeringen. I løpet av ti år skal landbruket kutte 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

– Dette er en viktig jobb som vi i næringa tar på stort alvor. Vi skal de neste ti årene redusere klimagassutslipp, og samtidig binde mer karbon. Klimaplanen har åtte prioriterte områder som vi i dag har drøftet. For å lykkes i arbeidet, er vi avhengig av at alle aktørene i verdikjeden drar i samme retning og bidrar der de kan. Jeg oppfattet at et samlet landbruk er enig i hovedtrekkene i retningen, sier Bartnes.

Annonse

For Norges Bondelag, er det viktig å opprettholde et levende landbruk over hele landet samtidig som kuttene gjøres.

– Vi skal utvikle landbruket, og da må vi bruke jorda og de ressursene som er på gården, understreker Bartnes.

Neste artikkel

Metandebatten bør ikke spore av