Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi spiser litt mindre kjøtt

Vi spiste i snitt 600 gram mindre kjøtt i 2017 enn året før. Det er lokomotivene storfe og svin vi spiser mindre av.

I tillegg til at vi spiste litt mer lam og fjørfe, økte også kategorien «uspesifisert». Det er i hovedsak et annet ord for kjøtt vi har kjøpt på den andre siden av grensen. Foto: Linda Sunde
I tillegg til at vi spiste litt mer lam og fjørfe, økte også kategorien «uspesifisert». Det er i hovedsak et annet ord for kjøtt vi har kjøpt på den andre siden av grensen. Foto: Linda Sunde

Nordmenn spiste i gjennomsnitt 53,3 kilo kjøtt i fjor, viser tall fra rapporten Kjøttets tilstand.

Dette er en nedgang på 1,2 prosent, eller 600 gram, fra året før.

Det er Nibio som har gjort beregningene, der det er tatt hensyn til bein og svinn i industri og privathusholdning, men ikke til stekesvinn.

Økt fokus på kjøttfritt

Tor Arne Ruud er direktør i Animalia, som gir ut Kjøttet tilstand.

– Tror du nedgangen har sammenheng med «kjøttfri mandag» og flere vegetarianere?

– Det tror jeg vi må se på litt lenger sikt. For det er klart at fokuset på kjøttfritt kommer mer og mer. Det blir spennende å se utviklingen i 2018 og framover, sier Ruud.

Mindre svin og storfe, mer lam og fjørfe

Det er svin og storfe vi nordmenn spiser mest av. Men det er også der nedgangen har kommet. Vi spiste til sammen 1,1 kilo mindre av disse dyreslagene.

– For storfe hadde vi ganske høye forbrukstall i 2015 og 2016. Det hadde nok blant annet med en bifftrend å gjøre, og ikke minst med at burgere var veldig in. Nå har vi fått en liten nedgang på storfekjøttet igjen, sier Ruud.

Annonse

I stedet spiste vi litt mer lam og fjørfe i fjor.

– Forbruket av lam gikk opp. Det var stor produksjon og store lagre, så det var kampanjer for å få økt salg av lam. Kyllingforbruket er på vei opp igjen etter at vi hadde en dump i 2014–2015 på grunn av diskusjonene om dyrevelferd og antibiotikaresistens og narasin, sier Tor Arne Ruud.

I tillegg til at vi spiste litt mer lam og fjørfe, økte også kategorien «uspesifisert», som i all hovedsak er et annet ord for kjøtt vi har kjøpt på den andre siden av grensen. Men oppgangen var altså ikke nok for å veie opp for nedgangen hos storfe og svin.

Mindre enn nabolandene

Ruud holder kjøttforbruket i Norge opp mot situasjonen i nabolandene våre.

– Kjøttforbruket i Norge er lavt i forhold til land vi kan sammenligne oss med, forteller han, men presiserer at sammenligningstallene er fra 2013.

– Island ligger høyest i Norden. De spiser mye småfe. Vi ligger lavere enn Danmark, Sverige og Tyskland. Men det er spennende å se på hva som har skjedd etter 2013. Vi vet i alle fall at kjøttforbruket i Sverige gikk ned i fjor, men at andelen svenskprodusert kjøtt har økt. Svenskene har begynt å bli mer bevisste på hva de spiser, sier Ruud.

Over tid: Mer fjørfe

Ser vi på utviklingen over tid i Norge, og sammenligner kjøttforbruket i 2017 med 2008, har kjøttforbruket vårt gått opp, med 900 gram per person.

Det har imidlertid skjedd en dreining i hva slags kjøtt vi velger: Vi spiser 1,3 kilo mer fjørfe.

Også kategorien «uspesifisert» har økt 500 gram. •

Neste artikkel

Færre gårder – men flere driver med kjøttproduksjon