Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Vi sauebønder ødelegger for oss selv

Sauenæringa har kraftigst inntaktsfall i jordbruket. Sauebonde Terje Svisdal mener bøndene også har seg selv å takke for nedgangen.

Terje Svisdal har 450 vinterfôra sauer. – Vi sauebønder er flinke til å produsere volum, all den tid det har vært stordriftsfordeler. Det er lettvint å produsere mye nå, siden færre holder på, sier Svisdal. Foto: Knut August Svisdal
Terje Svisdal har 450 vinterfôra sauer. – Vi sauebønder er flinke til å produsere volum, all den tid det har vært stordriftsfordeler. Det er lettvint å produsere mye nå, siden færre holder på, sier Svisdal. Foto: Knut August Svisdal

I snitt, lå inntekta i sauenæringa på svake 130 000 kroner per årsverk i 2017. Det tilsvarer en nedgang på 28 prosent fra 2016, eller drøyt 50 000 kroner, viser Nibios siste driftsgransnkninger.

Av tallene fremgår det at både store, mellomstore og små sauebruk har opplevd et inntektsfall per årsverk. Blant de store som har opplevd nedgang, finner vi Terje Svisdal. Han driver som sauebonde i det som har vært landets største sauekommune: Oppdal. Men også der har det blitt færre sauebønder, grunnet en vanskeligere økonomi.

Også de store sliter

Også Svisdal, som har 450 vinterfôra sauer, har merket et kraftig inntektsfall.

– Min inntekt har gått ned med 180 000 kroner på to år. Det er alvorlig mye penger. Selv om jeg driver stort, blir inntekten relativt dårlig. Samtidig tenker jeg på dem som har 170 vinterfôra sauer. Da blir det «trasig» å betale alle regningene. Jeg blir lei meg på deres vegne, sier Svisdal til Bondebladet.

Bonden kjøpte både gård og nytt fjøs for tre år siden. Nye investeringer beløper seg til rundt 7 millioner. Han har imidlertid fått statlig støtte på 900 000 kroner, og klarer seg i det hele tatt «greit», som han sier. Men:

– Den økonomiske situasjonen i sauenæringa er jækla dramatisk, for å være ærlig. Samtidig mener jeg at vi sauebønder ødelegger for oss selv. Vi er flinke til å produsere volum, all den tid det har vært stordriftsfordeler. Det er lettvint å produsere mye nå, siden færre holder på, sier Terje Svisdal.

Annonse

Markedsubalansen i sauenæringa har som kjent vært trøblete over lang tid, og Salget av lam har økt i 2018, men det er fortsatt lav interesse for sauen. Ved inngangen til årets sesong lå det om lag 1 200 tonn med sau på reguleringslager.

NSG-leder Kjell Erik Berntsen har anbefalt sine medlemmer å redusere produksjonen med 5 prosent, noe han selv har gjort tidligere.

Oppdalsbonden mener det er en god tanke, men vedgår at han ikke har fulgt denne anbefalingen selv.

NSG: – Dramatisk

– Det er jo en dramatisk utvikling. Inntektsnedgangen skjer i en næring som har svak økonomi i utgangspunktet. Med tanke på markedssituasjonen vi har vært oppe i de siste tre-fire åra, var det vel ikke overraskende med inntektsnedgang nå. Men den ble kanskje større enn jeg hadde trodd, sier Norsk Sau og Geit-leder Kjell Erik Berntsen til Bondebladet.

Han påpeker at investeringene har bortimot stoppet helt opp, som en følge av den stadig svakere økonomien. Det fremgår også av tallene: Nettoinvesteringene per årsverk i sauenæringa har falt med 85 prosent fra 2016 til 2017.

– Å få kontroll på markedet, er nå alfa og omega for å snu utviklingen. Ser man på utviklingen i kilosprisen, har det på lammekjøtt vært en nedgang på 10 prosent, og hele 36 prosent på sauekjøttet. Samtidig ser vi at gjennomsnittet av bøndene som er med i granskningen, har levert 13 prosent mer sauekjøtt i perioden. Det er et tegn på at produksjonen er på vei ned, påpeker Berntsen.

Neste artikkel

Mener sensorteknologi kan redde flere beitedyr