Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Vi er avhengig av å få bruke arealene våre

Nord-Norge samlet vil med Klimakur 2030-alternativet oppleve en nedgang på 218 ammekuprodusenter og 599 saueprodusenter. Det tilsvarer en nedgang på henholdsvis 48,1 og 38,4 prosent, mener AgriAnalyse.

Finnmark Bondelag har ikke fremmet noe eget høringsinnspill, men deres meninger er ifølge fylkesleder Lise Kaldahl Skreddernes godt ivaretatt i fylkeskommunens innspill. (Foto: Karl Erik Berge)
Finnmark Bondelag har ikke fremmet noe eget høringsinnspill, men deres meninger er ifølge fylkesleder Lise Kaldahl Skreddernes godt ivaretatt i fylkeskommunens innspill. (Foto: Karl Erik Berge)

AgriAnalyse har på oppdrag fra Norges Bondelag beregnet effekten Klimakur 2030 kan få for husdyrproduksjonen i Norge, basert på de foreslåtte tiltakene.

– Mangelfulle konsekvensutredninger

Fylkesmyndighetene i nord er gjennomgående kritiske i deres høringsinnspill til Klimakur 2030.

– Troms og Finnmark fylkeskommune kan ikke stille oss bak forslaget om redusert kjøttforbruk. Vi er avhengig av å kunne bruke arealene her i nord til kjøttproduksjon. Det er dette landbruket vi har. Det vil vi ikke gi slipp på, men heller styrke, skriver fylkeskommunen.

Den mener også at Klimakur 2030 «preges av mangelfulle konsekvensutredninger knyttet til drastisk omlegging av norsk landbruk», og at det vil være særlig viktig å se dette i lys av behovet for trygg og sikker norsk matproduksjon og matberedskap.

Annonse

– Finnmarksbøndene bekymret

Finnmark Bondelag har ikke fremmet noe egen høringsinnspill, men deres meninger er ifølge fylkesleder Lise Kaldahl Skreddernes godt ivaretatt i fylkeskommunens innspill.

Bondelaget og fylkespolitikerne har jobbet sammen, og i tillegg vil fylkeslaget jobbe opp mot egen stortingsbenk for å hindre et politisk utfall som rammer det nordnorske jordbruket knallhardt.

– Vi forventer at Stortinget ser at Klimakur 2030 går på tvers av hva Stortinget har sagt at vi skal ha. I den situasjonen vi er i nå, ser vi mer enn noen gang at vi trenger vår egen matproduksjon, høyere selvforsyning, beredskap og landbruk i hele landet. I våre deler av landet, er det ikke noe alternativ til den produksjonen vi driver med. Finnmarksbøndene er helt klart bekymret over denne rapporten. De er oppgitt over at det er blitt en sannhet at drøvtyggerne er det store klimaproblemet, sier Skreddernes til Bondebladet.

Målsettingen om jordbruk i hele landet og spredt bruksstruktur ligger fast. Samtidig vedgår Nibio i et notat:

«Det virker vanskelig å kunne forene den jordbrukspolitiske målsettingen om å opprettholde «landbruk over hele landet» med vridning av kostholdet fra rødt kjøtt til vegetabilsk og fisk.»

Neste artikkel

Bondelaget forbereder grunnlaget for ekstraordinære forhandlinger