Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Veterinærinstituttet reddet i distriktene

Regjeringen blar opp 30 ekstra millioner til Veterinærinstituttet i revidert nasjonalbudsjett, for å berge regionale enheter. Bondelaget roser landbruksministeren i saken.

Med friske budsjetkroner, ventes Veterinærinstituttets regionale enheter å bli opprettholdt. Her sees lokaliteter hos Veterinærinstituttet i Sandnes, en av enhetene som har stått i faresonen. Foto: Privat
Med friske budsjetkroner, ventes Veterinærinstituttets regionale enheter å bli opprettholdt. Her sees lokaliteter hos Veterinærinstituttet i Sandnes, en av enhetene som har stått i faresonen. Foto: Privat

Beløpet regjeringen setter av, er 10 millioner kroner større enn det opposisjonen har bedt om i et tidligere representantforslag. Pengene skal gå til å opprettholde instituttets regionale enheter i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen og Sandnes.

– Det er et mål å styrke Veterinærinstituttets totale kapasitet, ikke minst for å møte bionæringens behov, gjennom økt veterinærfaglig og forskningsfaglig kompetanse ved instituttets regionale enheter. Derfor har jeg vært opptatt av at Veterinærinstituttet fortsatt skal ha en forankring flere steder her i landet, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) til NTB torsdag.

Midlene settes av i revidert nasjonalbudsjett, som legges fram førstkommende tirsdag.

Bartnes: – Fortjener honnør

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes gir landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) ros for å ha tatt grep i den mye omtalte saken.

Annonse

– Regjeringen fortjener honnør for den styrkede bevilgningen til Veterinærinstituttet. I en tid hvor sykdommer som afrikansk svinepest blir stadig mer utbredt på kontinentet, krever det en styrking av beredskapen vår. Landbruksminister Olaug Bollestad viser med denne bevilgningen at hun tar situasjonen på alvor, sier Bartnes i en pressemelding.

Det har vært stor uro om videreføring av instituttets regionale funksjoner, da flere ansatte tidligere i år fikk varsel om mulig oppsigelse som følge av stramme økonomiske rammer.

Opprettholder tilstedeværelsen

Med de ekstra midlene som nå bevilges, sikres blant annet nye lokaler og obduksjonssal i Tromsø. Dermed opprettholdes instituttets regionale tilstedeværelse også i nord.

Stortinget og flere fagmiljø, har vært sterkt bekymret for konsekvensene Veterinærinstituttets kuttplaner ville gi rundt omkring i landet. Frykten har blant annet vært at flere dyresykdommer skulle gå under radaren, på grunn av dårligere beredskap og svekkede kompetansemiljøer på regionalplan.

Veterinærinstituttet har som hovedoppgave å drive nettopp beredskap og kompetanseutvikling for å avverge helsetrusler mot dyr, fisk og mennesker. Instituttet har i dag 337 ansatte.

Neste artikkel

Nytt tilfelle av skrantesjuke hos elg