Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Venter lave matpriser det neste tiåret

FNs nye tiårsprognose peker på lave matpriser, økende produksjon og en rekke nye usikkerhetsmomenter.

Den globale etterspørselen etter landbruksprodukter ventes å øke med 15 prosent det neste tiåret, mens produktivitetsveksten i landbruket globalt ventes å øke noe mer. Her sees landbruk i Karst-fjellene i Kina. Foto: Colourbox/Juhani Viitanen
Den globale etterspørselen etter landbruksprodukter ventes å øke med 15 prosent det neste tiåret, mens produktivitetsveksten i landbruket globalt ventes å øke noe mer. Her sees landbruk i Karst-fjellene i Kina. Foto: Colourbox/Juhani Viitanen

Vekst i den globale matproduksjonen vil holde prisene nede det kommende tiåret. Samtidig er det mange nye usikkerhetsmomenter i vente framover. Dét konkluderer FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO) og OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) med i en ny, felles rapport.

FAO og OECD påpeker at den globale etterspørselen etter landbruksprodukter ventes å øke med 15 prosent det neste tiåret, mens produktivitetsveksten i landbruket globalt ventes å øke noe mer.

Det vil i sin tur gjøre at de inflasjonsjusterte prisene på de store råvarene vil holde seg på dagens nivå eller under, heter det i rapporten.

Annonse

De nye usikkerhetsmomentene handler blant annet om forstyrrelser som følge av handelsspenninger, spredning av avlingssykdommer og -dyresykdommer, økende resistens mot antimikrobielle substanser, og et stadig mer ekstremt klima.

Den økende etterspørselen er særlig knytet til ris og hvete, og den kraftigste driveren bak er den økende verdensbefolkningen. Befolkningsveksten er ventet å bli aller størst i Sør-Asia og i de afrikanske landene sør for Sahara.

– Beklageligvis, er det regionene med størst behov som ventes å se en treg inntektsvekst, og derigjennom bare små forbedringer i ernæringsstatusen. Funnene peker mot en generell nedgang i underernæringen – men slik fremgangen på forbedringene er i dag, er vi ennå langt unna å nå målet om null sult innen 2030, sa FAOs assisterende generaldirektør Màximo Torero i FAO under FAOs pressekonferanse i Roma mandag.

Neste artikkel

– Mulig å øke produksjonen i år, om regjeringen vil