Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Venter at hver tredje melkeprodusent vil forsvinne

Hver tredje nederlandske melkeprodusent forventes å avvikle driften innen 2030. Det viser beregninger fra nederlandsk universitet.

Antall nederlandske melkeprodusenter forventes å falle drastisk de neste ti åra - blant annet som følge av manglende generasjonsskifter og økonomiske vanskeligheter. Foto: Øystein Heggdal
Antall nederlandske melkeprodusenter forventes å falle drastisk de neste ti åra - blant annet som følge av manglende generasjonsskifter og økonomiske vanskeligheter. Foto: Øystein Heggdal

6000 bønder forventes dermed å innstille melkeproduksjonen i løpet av de neste ti åra. Beregnigene er gjort av det nederlandske universitetet Wageningen University & Research.

Deres økonomer har laget en framskrivning av dagens strukturelle utvikling innenfor nederlandsk melkeproduksjon. Framskrivningen viser at dagens 16 000 melkeprodusenter vil bli redusert til om lag 10 600 i 2030, melder danske landbrugsavisen.dk fredag.

At hver tredje melkeprodusent forventes å avvikle, begrunnes i alder, manglende generasjonsskifte og - for noen produsenters vedkommende - en dårlig økonomi.

Annonse

Antallet melkekyr per bedrift, ventes å stige fra 101 til 139. Den samlede, nederlandske melkeinnveining vil vokse med 4 prosent.

Ut over en framskrivning av dagens forhold, har universitetets økonomer beregnet effekten av ulike scenarier, deriblant hva som vil skje om markedet blir fullstendig overlatt til de frie krefter. Da vil antallet bedrifter, ifølge økonomene, falle enda mer - fra dagens 16 000 til om lag 7 500.

Den lave melkeprisen gjør det vanskelig for et stort antall produsenter å drive en rentabel virksomhet, og 40 prosent av virksomhetene vil være ute av stand til å betale alle avdrag, skriver landbrugsavisen.dk.

Neste artikkel

Hvordan kan Tine løfte bondens økonomi?