Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Venstre får sin seier, ved å frata 200 familier levebrødet

– I dag er det viktigere å sikre regjeringspartier seiere enn å gjøre vedtak som er tjenlig for landet, sier Sps Liv Signe Navarsete.

– Det er grunn til å tenke over hvordan politikk blir utført i dagens Norge, sier Sps Liv Signe Navarsete.
– Det er grunn til å tenke over hvordan politikk blir utført i dagens Norge, sier Sps Liv Signe Navarsete.

Torsdag stemte Stortinget for regjeringens forslag om nedleggelse av pelsdyrnæringa innen 1. februar 2025. Kun Sp ønsket å bevare og videreutvikle næringa.

Det store temaet var likevel størrelsen på, og innretningen av, kompensasjonen for pelsdyrbøndene. Her er det fremmet flere ulike forslag siden i fjor høst, og den siste endringen kom torsdag.

* I november 2018 foreslo regjeringen å gi en kompensasjon til pelsdyrbøndene på til sammen 365 millioner kroner.

* I april 2019 ble beløpet justert opp til om lag 500 millioner kroner.

* I mai 2019 foreslo regjeringen å fjerne taket på kompensasjonen.

* Torsdag 13. juni skisserte regjeringspartiene en ny løsning. Det sentrale her, er at Stortinget forventer at ordningen justeres dersom det blir «urimelige utslag» i samlet utmåling av kompensasjon.

Dette gjelder også kompensasjon til enkeltutøvere for «bokført verdi av ikke-realiserbar kapital». Stortinget vil dessuten be regjeringen følge erstatningsordningen tett, og Stortinget skal holdes orientert om hvordan ordningen i tilfelle vil bli justert.

Ap fremmet på sin side et forslag om at det i stedet skal legges til grunn ekspropriasjonsrettslige prinsipper for kompensasjonen, og ikke ligningsverdi. Men partiet fikk ikke gjennomslag for dette.

Navarsete: – Uheldig politisk utvikling

Sps Liv Signe Navarsete mener hele saken illustrerer at norsk politikk utvikler seg på en uheldig måte.

– Norsk politikk har hatt en utvikling som det er liten grunn til å juble over. I dag er det viktigere for de ulike regjeringspartiene å få seiere enn å gjøre vedtak som er tjenlig for landet. Det er grunn til å tenke over hvordan politikk blir utført i dagens Norge, sa Navarsete fra talerstolen under den mange timer lange debatten.

Norges Pelsdyralslag har allerede varslet at de vil saksøke staten i kjølvannet av vedtaket.

Etter behandlingen av pelsdyrsaken, var det duket for behandling av regjeringens forslag om innstramminger i abortloven. Der fikk KrF sin seier, eller delseier, ved at gravide med flerlinger nå må møte i nemnd dersom de ønsker å fjerne et eller flere foster.

– KrF får sin abort-seier, og Venstre får sin seier ved å ta levebrødet til 200 familier. Jeg trodde Høyre var opptatt av næringsliv, eiendomsrett, individet, og at partiet var imot statlig maktmisbruk. I dag ser vi maktmisbruk av verste slag. I mitt eget fylke, Sogn og Fjordane, mister 12 flotte pelsdyrbønder sitt levebrød. Det er fint for Venstre, men ikke for disse familiene, sa Navarsete.

Annonse

Hva kompensasjonen angår, er også Ap – som har ønsket nedleggelse av næringa – misfornøyd. Aps Dag Terje Andersen betegnet torsdagen som en trist dag.

– Det høres ut som om vi skal synes synd på regjeringspartienes representanter. Men det er for dem som driver med pelsdyravl det gjør vondt, sa han.

Regning på 10 mill. – etter kompensasjon

Flere pelsdyrbønder har vært klare på at de med den kompensasjonen regjeringen nå legger opp til, vil sitte igjen med regninger på flere millioner.

Pelsdyrbonde Odd Arne Myromslien i Kvam i Midt-Gudbrandsdalen forteller til NRK at han har fått estimert en kompensasjon fra staten på 3,1 millioner kroner. Det er 10 millioner kroner mindre enn han mener det vil koste ham å avvikle.

– 500 millioner blir ingenting. For min del koster opprydningen 13 millioner, mens erstatningen er 3,1 millioner. Så jeg sitter igjen med en regning på omtrent 10 millioner kroner, sier han til NRK Hedmark og Oppland.

– Dette vil sette hele familien min på bar bakke. Vi har ikke 10 millioner liggende. Det er jo ikke akseptabelt i det hele tatt. Det finnes jo ikke folkeskikk i det, mener Myromslien.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum uttalte under stortingsdebatten at landbruks- og matministeren i det minste må kunne klargjøre om det er rimelig eller urimelig at en bonde også etter erstatningen vil sitte igjen med eksempelvis 5 millioner kroner i gjeld.

Høyre: – Ikke unikt vedtak

Høyres Stefan Heggelund påpekte at det er Stortinget som vurderer hva som er etisk forsvarlig.

– Det vi gjør i dag, er ikke unikt. Det er heller ikke slik at all form for næringsvirksomhet i Norge er tillatt. Stortinget vurderer hva som er etisk forsvarlig. Dette er en næring som har vært kontroversiell i generasjoner. Det har vært faglige diskusjoner, og blant andre Veterinærinstituttet og Rådet for dyreetikk har vært kritiske. Men jeg skjønner at det er tøft for pelsdyroppdretterne i dag, sa han.

Venstres Carl Erik Grimstad reagerer på Aps retorikk i debatten:

– Ap vil ikke feire at regjeringen faktisk gjennomfører Aps politikk. For Ap handler det ikke om at folkeflertallet får sin vilje i denne saken. For opposisjonen er det langt viktigere å kritisere regjeringen, enn å være glad for de seirene vi gir dem på et fat, sa Grimstad.

Neste artikkel

Tillit må byggjast med openheit