Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vegan-seier i sak om Tines bærekraft

Tine må endre sin reklame, etter at Norsk vegansamfunn nå har fått medhold i at meierisamvirket bryter markedsføringsloven.

At Tine er Norges mest bærekraftige selskap, kan vanskelig dokumenteres tilstrekkelig, mener Forbrukertilsynet. Tines tankbiler er avhengig av avansert biodiesel for å nå miljømålet. Illustrasjonsfoto: Tine
At Tine er Norges mest bærekraftige selskap, kan vanskelig dokumenteres tilstrekkelig, mener Forbrukertilsynet. Tines tankbiler er avhengig av avansert biodiesel for å nå miljømålet. Illustrasjonsfoto: Tine

Så seint som i april 2019 kåret nordmenn Tine til Norges mest bærekraftige selskap. Undersøkelsen – Sustainable Brand Index – viste at Tine scorer spesielt godt hos forbrukerne på kortreiste og sunne norske meieriprodukter, god dyrevelferd og fornybar emballasje.

I en reklamevideo på Facebook har Tine fremhevet seg som Norges mest bærekraftige selskap. Dét har satt veganske sinn i kok. Norsk vegansamfunn mener denne fremstilingen er et brudd på markedsføringsloven, fordi forbrukerne – ifølge organisasjonen – da i praksis får inntrykk av at Tine faktisk er best på bærekraft, og ikke bare kåret til det.

– Melkeproduksjon er per definisjon ikke bærekraftig: Kyr produserer enorme mengder av klimagassen metan, og soya brukt til dyrefôr importeres fra tidligere regnskogsområder i Brasil, sier leder Samuel Rostøl i Norsk vegansamfunn til nrk.no mandag kveld.

Forbrukertilsynet: – Vanskelig å dokumentere

Nå har organisasjonen fått medhold hos Forbrukertilsynet, som mener Tine har opptrådt i strid med markedsføringsloven paragraf 7 – om «villedende handlinger». Der heter det:

«En handelspraksis er villedende dersom den inneholder uriktige opplysninger og dermed er usannferdig eller på annen måte er egnet til å villede forbrukerne» med hensyn til ulike elementer. Praksisen anses likevel bare som villedende dersom den er «egnet til å påvirke forbrukerne til å treffe en økonomisk beslutning som de ellers ikke ville ha truffet».

– På generelt grunnlag vil vi bemerke at bruken av en så generell påstand som «Norges mest bærekraftige selskap 2019» vanskelig vil kunne dokumenteres tilstrekkelig. Vi ber på denne bakgrunn om at dere endrer all eksisterende markedsføring hvor denne påstanden benyttes», skriver Forbrukertilsynet.

Bestrider ikke-bærekraftig produksjon

Tines direktør for kommunikasjon og bærekraft, Lars Galtung, skriver i en epost til NRK at samvirket vil bestride påstanden om at norsk melkeproduksjon ikke er bærekraftig. Han viser blant annet til at den norske kua produerer både kjøtt og melk, og at dette gir et lavere utslipp enn tilsvarende utslipp internasjonalt, samt at et Tine-prosjekt potensielt kan redusere metanutslippene fra kua med 30-60 prosent.

Tine vil imidlertid rette seg etter Forbrukertilsynet og «gjøre justeringer» i teksten i reklamekampanjen.

– Vi justerer, slik at det vi skriver er i tråd med retningslinjene for markedsføringen slik Forbrukertilsynet viser til. Det betyr at vi kommer til å bruke «kåret til Norges mest bærekraftige selskap av norske forbrukere». Dette står også på melkekartongene, skriver Lars Galtung i en epost til Bondebladet.

Annonse

På spørsmål om hvor mye tid og penger Tine har brukt på denne reklamen og annen reklame som framhever at Tine er eller er blitt kåret til det mest bærekraftige selskapet i Norge, svarer han slik:

– Filmen er en innholdsproduksjon som vi har laget på egen kjøl, og den har vi brukt noen timer på. Så har vi brukt midler til å distribuere filmen på sosiale medier, skriver direktøren.

– Norsk melk er bærekraftig

Han legger til at Tine er klokkeklare på at norsk melk er bærekraftig.

– Det er utslipp knyttet til all produksjon av mat, men for det første gir den norske kua både kjøtt og melk. Dette gir oss i internasjonal målestokk et lavere utslipp – faktisk cirka 1 CO2-ekvivalent per liter (eller kg, som er den formelle betegnelsen) – mot 2,5 internasjonalt, skriver Galtung.

Han minner også om at mens utslippene fra transport i Norge har økt med 25 prosent siden 1990 og utslippene fra olje- og gass har økt med 85 prosent (Miljødirektoratets tall), har utslippene fra landbruket gått ned med 4 prosent i samme periode.

Når det gjelder meieridelen av Tines virksomhet, er over 80 prosent av energien som der brukes fornybar (i hovedsak elektrisitet), opplyser han.

– Målet vårt er at både industrien og transporten vår skal være 100 prosent fornybar i 2025. Det er en hårete, men realistisk ambisjon, påpeker Galtung.

Tines konsernsjef Gunnar Hovland uttalte i kjølvannet av bærekraft-kåringen i vår at en slik utmerkelse gir økt ansvar og motivasjon, men han vedgikk at meierisamvirket ikke var i mål:

– Vi har fortsatt mye ugjort. Vår visjon er at Tines verdikjede skal fjerne mer klimagasser enn den slipper ut. Det langsiktige målet er at Tine skal bli klimapositive, sa Hovland i en pressemelding den gang.

Neste artikkel

Bondeting utsatt på ubestemt tid