Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Varsler alvorlig mat-usikkerhet for 45 mill afrikanere

FN understreker behov for haste-finansiering for å unngå total kollaps i sør-afrikanske land nærmeste halvår.

FN tegner et heldystert bilde av hvordan matsikkerhetssituasjonen i sør-afrikanske land vil bli i 2020, om ikke store og raske tiltak iverksettes. Her sees kveg i Uganda. Foto: Gunnar Dalen/Nortura
FN tegner et heldystert bilde av hvordan matsikkerhetssituasjonen i sør-afrikanske land vil bli i 2020, om ikke store og raske tiltak iverksettes. Her sees kveg i Uganda. Foto: Gunnar Dalen/Nortura

FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO), Verdens Matprogram (WFP) og Fondet for landbruksutvikling (IFAD) er alle sterkt bekymret for matsikkerhetssituasjonen i sør-afrikanske land i 2020.

45 millioner mennesker i faresonen

Torsdag rykket de tre organisasjonene ut med et kraftig varsko: Totalt 45 millioner mennesker innenfor 16 sør-afrikanske land vil rammes av alvorlig matusikkerhet i løpet av de neste seks månedene.

FAO, WFP og IFAD understreker alle behovet for haste-finansiering for å unngå en massiv matkrise. Nå må de langsiktige investeringene på internasjonalt nivå trappes opp for å kunne bekjempe virkningene av klimasjokk, samt for å bygge opp land og samfunns kapasitet for å stå imot klimaendringene, poengterer organisasjonene.

FAO viser til at det allerede er 11 millioner mennesker som i dag opplever en krise eller alarmerende grad av matsikkerhet (fase 3 og 4) i ni sør-afrikanske land.

Dette er: Angola, Zimbabwe, Mozambique, Zambia, Madagascar, Malawi, Namibia, Eswatini og Lesotho.

Annonse

– Den verste tørken på 35 år

– Gjennom vekstsesongen, har vi hatt den verste tørken på 35 år i sentrale og vestlige områder, uttaler Margaret Malu, regiondirektør i Verdens Matprogram Sør-Afrika.

Bare i én av de fem siste veksesongene har Sør-Afrika hatt normal-nedbør. Ellers er det vedvarende tørke, tilbakevendende sykloner og flom som har dominert. Ifølge FNs klimapanel, har temperaturen i Sør-Afrika økt dobbelt så mye som den gjennomsnittlige globale økningen.

Konsekvensen av det hele, er ødelagte avlinger i en region med småskala bønder som er svært avhengig av regntilgang. FN melder om økende matvarekrise, og at denne påvirker både urbane og rurale samfunn. Denne utviklingen akselererer – med økende matpriser, tap av større husdyrbesetninger og økende arbeidsløshet. Mange er også rammet av akutt feilernæring.

Nå planlegger FNs matbyråer å eskalere innsatsen, med assistanse til de 11 millioner menneskene innen midten av 2020.

– Når denne regionen er så utsatt for (klima)sjokk, og så hardt påvirket av kronisk hunger, ulikhet og strukturell fattigdom, utgjør klimaendringer en eksistensiell nødsituasjon som må håndteres så raskt som overhodet mulig, påpeker Robson Mutandi, IFAD-direktør for de sør-afrikanske landene.

Neste artikkel

80 prosent av bøndene ønsker aldri å pensjonere seg helt