Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Varsler 600 tonn overskuddsgris i 2020

Norturas 2020-prognose per september viste et underskudd på 800 tonn, men pendelen har snudd. Nortura regner nå med overskudd på 600 tonn gjennom hele 2020.

Nortura varsler nytt overskudd i svinemarkedet i 2020. – Det er ikke underdekning i totalmarkedet. Snarere går vi mot overproduksjon av gris fra nyttår, sier Ole Nikolai Skulberg i Nortura. Foto: Gunnar Klingwall/Atelier Kling
Nortura varsler nytt overskudd i svinemarkedet i 2020. – Det er ikke underdekning i totalmarkedet. Snarere går vi mot overproduksjon av gris fra nyttår, sier Ole Nikolai Skulberg i Nortura. Foto: Gunnar Klingwall/Atelier Kling

I Bondebladet sist uke, meldte Nortura på deres egne organisasjonssider at dekningsgraden på gris er 86 prosent (for uke 44). Dermed mangler det 14 prosent gris i det norske markedet, til tross for store mengder gris på reguleringslagrene.

Fra underskudd til overskudd

I totalmarkedet ventet Nortura, per september, et lite underskudd på gris, tilsvarende 800 tonn i 2020. I tillegg er det nærmere 2 000 tonn gris på reguleringslager. Men før helgen varslet Norturas totalmarkedsdirektør Ole Nikolai Skulberg for kjøtt og egg at det nå går mot overskudd i svinemarkedet i det nye år.

– Det er ikke underdekning i totalmarkedet. Snarere går vi mot overproduksjon av gris fra nyttår. Og det vil være et samlet overskudd for 2020, sier Skulberg til Bondebladet.

Det fremgår også av Norturas ferske 2020-prognose, som ikke var klar da Bondebladet snakket med Skulberg før helga. Onsdag ble prognosen lagt ut. Den viser et overskudd neste år på 600 tonn gris. Overskuddet inkluderer effekten av utkjøpsordningen tilsvarende 2500 purker.

I tillegg er det prognosert et litt svakere salg enn tidligere. Engrossalget av helt slakt er prognosert til å ligge på nivå med 2019.

Eksportvolumet for 2020 ligger i praksis allerede klart på reguleringslager. Dette medfører at eventuelle overskudd av gris i 2020 ikke kan løses med reguleringseksport.

Svinedugnaden ikke avblåst

– Et prognosert overskudd i 2020 viser at det har vært helt nødvendig å kjøpe ut smågrisprodusenter, men vi skulle gjerne sett at vi hadde nådd målet om utkjøp av 4 000 purker sier Skulberg i en pressemelding onsdag.

Dersom salget ikke øker betraktelig fremover, vil Nortura fort være i en situasjon med for mange purker. Skulberg påpeker at Nortura aldri har avblåst svinedugnaden. Bondesamvirket oppfordrer dermed fortsatt til reduksjon for å sikre en bedre økonomi i tida framover.

– Dersom salget ikke skulle få en vesentlig økning i åra som kommer, er det behov for å redusere antall purker i norsk svineproduksjon. I hvilket omfang? Det kommer an på vekter og forbruk. I perioder med overskudd av smågris, ser vi ikke behov for at den grisen fôres opp som slaktegris. Det vil medføre at svinenæringa på nytt går over i en overproduksjonsperiode, sier Skulberg til Bondebladet.

Årets «Kjøttets tilstand»-rapport viser at vi spiser mindre av alt, inkludert svinekjøtt. Den prosentvise nedgangen var Gunnar Klingwall/Atelier Kling riktignok klart mindre for svinekjøtt enn de andre kjøttslagene fra 2017 til 2018 (ned 0,9 prosent per innbygger per år).

I totalmarkedet, venter Nortura – per september – at salget av helslakt vil gå ned med om lag 2 prosent i 2019 sammenlignet med i fjor.

Annonse

Underdekning før jul

Men fram mot jul. vil det altså være underdekning på 14 prosent, bekrefter Skulberg. Han vil ikke dramatisere dét.

– Det er helt vanlig at man ikke har nok gris mot jul til å skjære ferskt. Det er en av fordelene med å ta vare på grisen på reguleringslager fra første halvår, slik at vi kan sikre bransjen god tilgang inn mot jul.

Nortura ønsker å øke dekningsgraden nå, men viser til at det fortsatt er «utfordringer med tinekapasitet for dem som ønsker tint gris».

– Hva handler dette om?

– Enkelte i kjøttbransjen ønsker å kjøpe tint gris fra reguleringslager. Totalmarked selger fryste varer fra reguleringslager, og enkelte aktører ønsker da å bestille tining på det fryseriet hvor kjøttet ligger. Vanligvis tar de fleste ut fryst gris og håndterer den selv mot jul. At enkelte aktører enten ikke har kapasitet til å håndtere fryst vare eller syns det er beleilig å kjøpe tjenesten av fryseriene, er helt greit, sier han.

Nortura er ikke bekymret for manko på jule- ribbe i år. Men som Bondebladet skrev i oktober, kan ribba til dels bli tysk. Flere aktører har sikret seg importkvote, som er økt til 300 tonn. Det er en ny EU-avtale som gjør at EU-land kan eksportere svineribbe til Norge til nedsatt tollpris, og at Norges importkvote for svineribbe øker fra 75 til 300 tonn i desember.

Overproduksjon på alles lepper

Overskuddslagrene i norsk landbruk er i det siste blitt et tema langt ut over næringas rekker. I NRK-programmet «Matsjokket» tas overskuddet av sau opp, og sist uke ble misforholdet mellom tilbud og etterspørsel problematisert ytterligere under NRKs «Debatten».

Smågrisprodusent og ivrig debattant på Facebook-gruppen «Venner av norsk landbruk», Knut Haugland, skjønner ikke noe av at det skal trenge å være underdekning nå.

– Om det er utsikter for at det er for lite gris, er det bare å sette opp vektene 4–5 kilo. Da har vi 5 000 tonn på tre uker. Fem kilo ganger 1,5 millioner griser er 7 500 tonn. Det er masse å gå på, sier Haugland.

Han vedgår samtidig at Nortura ikke har igjen så mange verktøy for å sikre en bedre regulering.

– Det har vært altfor mye smågris, og den har ikke regulering. Det er heller ikke mottaksplikt på den. Men det går an å redusere produksjonen, og si at vi ikke kan ta imot smågris, sier Haugland, som selv er smågrisprodusent og etter eget utsagn har hatt et gjennomsnittlig inntektstap på 600 000–700 000 kroner over de siste åra. Bakgrunnen er markedssvikt og en smågrispris som har stupt som en stein siden 2015. Generelt mener han alle slakteriene nå må ha markedsbalansen i bakhodet. Å legge «skylda» på forbrukerne, blir derimot helt feil, påpeker Haugland.

Neste artikkel

– Prekær situasjon for storfenæringa