Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Varsler 400 tilsyn i landbruket

Arbeidstilsynet har planer om 400 tilsyn i jordbruks- og skogbruksnæringa i løpet av 2018.

Det skjer fortsatt mange ulykker grunnet manglende bruk av setebelte. – Her trengs det en holdningsendring, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim. (Illustrasjonsfoto)

Jordbruk og skogbruk er valgt ut som en av hovednæringene Arbeidstilsynet vil rette et særlig fokus mot i året som kommer.

Næringen er valgt ut fordi den over lang tid har vært den mest ulykkesbelastede næringa i Norge, skriver Arbeidstilsynet.

Siden 2013 har 30 personer omkommet på jobb i norsk landbruk og skogbruk.

I 2017 ble det også gjennomført om lag 400 tilsyn i jord- og skogbruket. Det ble funnet brudd på regelverket i 63 prosent av tilsynene.

Mangler setebelte

I fire av ti tilsyn i 2017 finner vi at eldre traktorer fra før 1995, mangler setebelte. Til sammenligning mangler traktorer fra etter 1995 setebelte i sju prosent av tilsynene, der dette er kontrollert, skriver Arbeidstilsynet.

– Dessverre ser vi i Arbeidstilsynet at det fortsatt er mange ulykker som skjer grunnet manglende bruk av setebelte. Traktorer skal alltid ha setebelte. Dette gjelder også eldre traktorer. Å bruke setebelte er viktig og en enkel måte å hindre alvorlige ulykker. Her trengs det en holdningsendring, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Generelt viser funn fra tilsyn i 2017 at flere av påleggene gjelder brudd på sikkerhetsrutiner. I tillegg til manglende setebelte, finner Arbeidstilsynet at i ett av fire tilsyn er det reell fare for fallulykker grunnet manglende sikring av personer eller gjenstander.

Annonse

Det er også avdekket manglende opplæring av ansatte i bruk av arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet.

Vil se nærmere på avløserlag

Arbeidstilsynet vil i 2018 også rette seg mot avløserlag. Avløserlag regnes som bemanningsforetak.

Etter å ha gjennomført noen pilottilsyn i 2017 med avløserlagene, ser vi at det her er en del utfordringer knyttet til fordeling av ansvar mellom avløserlaget og den enkelte bonden.

Arbeidstilsynet fant i pilottilsynene brudd på blant annet reglene om arbeidstid, arbeidsavtaler og opplæring, skriver tilsynet.

Utsatt yrkesgruppe

Jord- og skogbruk har i lang tid vært den mest ulykkesbelastede næringa i Norge. I tillegg er yrkesgruppen også spesielt utsatt for luftveislidelser og muskel- og skjelettplager.

Alenearbeid og psykisk helse er også temaer som har blitt viktigere grunnet mekanisering og profesjonalisering av både jordbruk og skogbruk.

Deler av jordbruket er også preget av dårlige arbeids- og lønnsvilkår for utenlandske arbeidstakere.

Neste artikkel

Nå settes bærdyrkerne under lupen