Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

- Våronna har aldri vært viktigere

Bondelagets generalsekretær oppfordrer alle bønder til å ta inn over seg hvilken viktig rolle de spiller i den krisen Norge befinner seg i.

–  Nå er det viktigere enn noen gang at det produseres mat i Norge, fastslår Bondelagets generalsekretær Sigrid Hjørnegård i denne ukas spesialutgave av "Landbrukspodden". Foto: Karl Erik Berge
– Nå er det viktigere enn noen gang at det produseres mat i Norge, fastslår Bondelagets generalsekretær Sigrid Hjørnegård i denne ukas spesialutgave av "Landbrukspodden". Foto: Karl Erik Berge

I en spesialutgave av "Landbrukspodden" fredag, er koronakrisen - nær sagt selvfølgelig - temaet. Hjørnegård er innom flere aspekter av den. Ikke minst understreker hun betydningen av den jobben hver enkelt bonde gjør i hverdagen, og at den jobben er særlig viktig i disse tider.

– Nå er det viktigere enn noen gang at det produseres mat i Norge. Det er viktig at bøndene selv forstår og tar inn over seg hvilken viktig rolle de faktisk spiller i en situasjon der landet er i krise, og at de ser hvilken viktig jobb de gjør med å skaffe mat i framtida, sier Bondelagets generalsekretær Sigrid Hjørnegård i sendingen, som ligger ute på Bondelagets hjemmesider.

– Mat får en annen betydning

Hun mener koronakrisen synliggjør viktigheten av noe mange tar helt for gitt i et land som Norge: Mat og matforsyning.

– Plutselig er ikke det alle har tatt som en selvfølge en selvfølge lenger. Våronna har aldri vært viktigere. Det har heller ikke kalvinga. Også lammesesongen får en helt annen betydning, fordi matvaresikkerhet er en så kritisk viktig del av beredskapen for et land, sier hun.

På det personlige plan, kan hun i podcasten bedyre at hun ikke har gått over til å bli fulltids kornbonde. Ei heller har hun fått korona.

Dagene er fulle fra morgen til kveld. Klokka 08 om morgenen er det tid for beredskapsmøte i Bondelaget. Så planlegges dagen videre. En rask oversikt over nyhetsbildet står også på programmet, forteller hun.

Annonse

Arbeidskraft-spørsmålet dominerer

Arbeidskraftsituasjonen framover har vært det store temaet i landbruket denne uka. Det gjenspeiles i det arbeidet som gjøres i organisasjonens rekker.

– Det er ingen tvil om at vi den siste uka har brukt mest tid på denne problemstillingen, forteller Hjørnegård.

En sammensatt gruppe på tvers av landbruket er nedsatt for å finne løsninger på de utfordringene det skaper når så mange utenlandske arbeidere ikke kommer seg til Norge på grunn av koronasmitte-situasjonen. Men hvor blir det av de konkrete tiltakene, ikke minst overfor grøntnæringa? Noe er på gang.

– Bondelaget har i samarbeid med grøntbransjen pekt på å endre overtidsregler. og at de som alt er her, og er fra utlandet, automatisk får forlenget oppholdstillatelse uten å søke UDI. Også det at studenter får like rettigheter i Nav som andre grupper, er viktig, påpeker hun.

Hjørnegård kan fortelle om en rekke henvendelser fra bønder som har problemer med tilgang på arbeidskraft.

– Men det er også mange som melder seg, og sier at de vil jobbe i landbruket. Det må vi formidle. Dette er kanskje den oppgaven som haster mest. Vi er på vei inn i sesong. Disse folka må på plass veldig raskt, sier generalsekretæren i Norges Bondelag.

Neste artikkel

Slakter kjøttkutt