Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Været har svekket syrisk kornproduksjon

Syrisk matsikkerhet er bedret noe siste år, men kornproduksjonen har falt kraftig.

I tillegg til krig og konflikter, har et stadig mer ustabilt vær rammet syrisk matproduksjon hardt. Imidlertid er det nå en viss bedring å spore i landets matsikkerhet, melder FAO. Bildet viser landbruk nær byen Aleppo i Syria. Foto: Urs Flueeler
I tillegg til krig og konflikter, har et stadig mer ustabilt vær rammet syrisk matproduksjon hardt. Imidlertid er det nå en viss bedring å spore i landets matsikkerhet, melder FAO. Bildet viser landbruk nær byen Aleppo i Syria. Foto: Urs Flueeler

Det meldte FAO, FNs organisasjon for mat og landbruk, tidligere denne uka. Årsaken til fallet i kornproduksjonen er kombinasjonen av ustabilt vær og konflikter i landet.

Kraftig fall i hveteavlingene

Hveteproduksjonen er ifølge FN den laveste på 29 år, og utgjør 1,2 tonn. Det er om lag to tredjedeler av fjorårets hveteproduksjon. Årsaken til denne nedgangen, er en lengre periode med tørke tidlig i sesongen, etterfulgt av kraftig regnvær utenom sesongen.

Allikevel: Det er visse tegn til bedring i Syria nå. Flere syrere har kunnet returnere til sine hjem, og antallet mennesker i lite tilgjengelige steder har falt med to tredeler, vier en rapport. Samtidig er fortsatt 5,5 millioner syrere lidende av mat-usikkerhet. Disse trenger en form for mat-assistanse. Antallet med behov for slik assistanse har allikevel falt med 20 prosent fra i fjor.

– Vi er oppmuntret av visse forbedringer i matsikkerheten det siste året. Samtidig har konflikter i landet drastisk ødelagt husdyrhold og skapt storskala arbeidsledighet. Fortsatt humanitær hjelp i stor skala er helt nødvendig for å unngå at de mest sårbare familiene faller tilbake i fattigdom og sult, påpeker Corinne Fleischer. Hun er Syria-representant i World Food Programme.

Annonse

Svært kraftige prissvingninger

Totalt sett har årevis med krig, kombinert med et mer ustabilt klima, rammet det syriske landbruket hardt. Ikke minst har det slått ut i svært store prissvingninger.

«Økt sikkerhet, stabilitet og reåpning av forsyningsruter har ført til et fall i matprisene på 40 prosent sammenlignet med i fjor. Allikevel er dagens matvarepriser nesten syv ganger høyere nå enn de var før krisen inntraff», melder FAO.

Videre har uønskede værforhold ført til at bare 38 prosent av hveteavlingene i regnfylte områder er blitt høstet i år. Bygg-avlingene, som er mer tørke-tolerante, har det gått bedre med. Allikevel er disse avlingene redusert, og er nå de laveste siden 2008.

Neste artikkel

80 prosent av bøndene ønsker aldri å pensjonere seg helt