Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Utvider klage- og uttaleretten i rovviltsaker

Nå får også Landbruksdirektoratet rett til å uttale seg om regionale forvaltningsplaner for rovvilt. Og kommuner får klage på kvotevedtak.

Nå får også Landbruksdirektoratet uttale seg om forvaltningsplanene for rovvilt før vedtak. I tillegg får kommunene rett til å klage på kvotevedtak. Foto: Shutterstock/Gu1Ms
Nå får også Landbruksdirektoratet uttale seg om forvaltningsplanene for rovvilt før vedtak. I tillegg får kommunene rett til å klage på kvotevedtak. Foto: Shutterstock/Gu1Ms

Tidligere har bare Miljødirektoratet hatt mulighet til å uttale seg om forvaltningsplaner for rovvilt før disse blir vedtatt av rovviltnemndene. Nå utvides denne rettigheten til å gjelde også for Landbruksdirektoratet, melder direktoratet på sine hjemmesider fredag.

Hensikten er å sikre at også det landbruksfaglige blir fulgt opp på en god måte av nemndene. tillegg får kommuner rett til å klage på vedtak om kvoter for jakt og felling av rovvilt.

Dette er noen av endringene i rovviltforskriften som Klima- og miljødepartementet nå har fastsatt.

Annonse

- I dag har ikke kommuner mulighet til å klage på vedtak om kvoter for jakt eller felling etter rovviltforskriften. Vi har fått innspill om at kommuner blir påvirket av kvotevedtak, og at de derfor bør ha klagerett. Dette har vi nå innfridd, slik at kommuner med tilknytning til vedtaket har fått mulighet til å klage, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en pressemelding.

Videre er det etablert regler om økt samarbeid mellom rovviltnemnder i tilgrensende forvaltningsregioner. Dersom det oppstår uenighet mellom rovviltnemnder om en forvaltningsplan, kan en nemnd bringe planen inn for Klima- og miljødepartementet.

Neste artikkel

- Ulven får altfor mye oppmerksomhet