Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Utslippene må ned med 45 prosent innen 2030

FNs klimapanel er ute med ny rapport. Den slår fast at verden er i akutt fare.

Mer fornybar energi: Det må gjennomføren en svært rask utbygging av kjernekraft og fornybar energi. Kullbruken må ned med nesten 80 prosent, og olje må kuttes med mellom 40 og 80 prosent. Foto: Privat
Mer fornybar energi: Det må gjennomføren en svært rask utbygging av kjernekraft og fornybar energi. Kullbruken må ned med nesten 80 prosent, og olje må kuttes med mellom 40 og 80 prosent. Foto: Privat

Da verdens ledere underskrev Paris-avtalen i 2015 bestemte de at «global oppvarming skal begrenses til godt under 2 grader, men helst til 1,5 grader, sammenlignet med førindustriell tid».

For å oppnå dette, må det i tillegg til enorme utslippskutt gjennomføres en svært rask utbygging av kjernekraft og fornybar energi. Kullbruken må ned med nesten 80 prosent. Olje må kuttes med mellom 40 og 80 prosent, skriver Aftenposten.

– Historisk omstilling

Gass kan øke en stund, men må også kuttes kraftig. Og det blir vrient å klare målet uten omfattende fangst og lagring av CO₂.

– For å klare å stoppe på 1,5 grader, må vi gjennom en omstilling som ikke har skjedd tidligere i verdenshistorien, sier forskningsleder Bjørn Hallvard Samset ved Cicero til Aftenposten.

Selv om verden skulle klare få slutt på alle utslippene fra transport, energi og industri, er det ikke nok.

– Vi må bli karbonnegative, det vil si at vi må ta klimagasser ut av atmosfæren og putte dem tilbake i jorda. I dag er denne teknologien (karbonfangst, red.anm.) ikke i nærheten av en skala som er stor nok til at det monner, sier forskningsdirektør i Cicero, Glen Peters, til NRK.

Klimaforsker Bjørn Hallvard Samset mener det kan være mulig å nå Parisavtalens klimamål.

– Ja, det er fysisk mulig. Det er ingen naturlov som hindrer oss. Problemet er økonomisk, politisk og teknologisk treghet. Rapporten forteller oss i klartekst hva som skal til for å holde oss under 1,5 og 2 grader. Det holder hverken med energisparing eller elbiler. Hele verdens energiproduksjon og forsyning må legges om de to kommende tiårene, sier Samset til Aftenposten.

Hva naturen kan tåle

Annonse

Forskere mener at to graders temperaturstigning er grensen for hva naturen kan tåle. På dette punktet vil negative konsekvenser være langt flere enn positive.

En oppvarming på to grader tar utgangspunkt i temperaturen på kloden før den industrielle revolusjon.

Frem til nå har temperaturen økt med rundt 1 grad. Dermed er verden nesten halvvegs til oppvarming på to grader.

Klimapanelets rapport viser at det trengs et taktskifte for å unngå dramatiske klimaendringer. Land som Norge må brette opp ermene, og bidra til tiltak som får global effekt. Hvis ikke styrer verden mot skadelig global oppvarming godt over 1,5 grader.

Konsekvensene er blant annet at millioner av mennesker drives på flukt, det blir vanskeligere å skaffe mat til alle, og at vi får mer ekstremvær som rammer oss alle.

– Vi trenger et taktskifte

Stø kurs holder ikke, vi trenger et taktskifte, mener Marius Holm, leder i Zero

– Jeg vil nevne tre konkrete tiltak regjeringa ikke har prioritert høyt nok. Vi må bidra til raskere omstilling av tungtransporten gjennom å opprette CO2-fond, vi må finansiere industriens veikart for utslippsfri industri, og vi må bruke alle tilgjengelige virkemidler i krigen mot kull globalt, sier Holm.

Regjeringa burde gjort større endringer i avgiftspolitikken, mener Zero-lederen.

– Avgiftene må bidra til endring og til å få fram ny teknologi, ikke bare til å saldere statsbudsjettet. Det er rom for å innrette mange miljøavgifter bedre, øke kostnadene ved å forurense og bruke avgiftsinntektene til å finansiere tiltak for å redusere utslipp, sier Holm

– Det hviler nå et stort ansvar på KrF for at statsbudsjettet for 2019 redusere utslippene så det monner. Klimapanelets rapport viser at det må være øverst på prioriteringslisten, sier Holm.

Neste artikkel

Per Skorge: – Provoserende om skogplanting