Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Utslipp fra oppdrett en verdifull ressurs

Ny forskning viser at utslipp av overskuddsfôr og fiskeavføring fra lukka oppdrettsanlegg kan samles opp og brukes til blant annet biogass, gjødsel og fôr.

Ny teknologi skal gjøre at lukka anlegg har muligheter til å samle opp inntil ¾ av partiklene fra avføring og overskuddsfôr. Bildet viser er oppdrettsanlegg i Kvinnherad som ikke er lukka. Foto: Karl Erik Berge
Ny teknologi skal gjøre at lukka anlegg har muligheter til å samle opp inntil ¾ av partiklene fra avføring og overskuddsfôr. Bildet viser er oppdrettsanlegg i Kvinnherad som ikke er lukka. Foto: Karl Erik Berge

For hver kilo laks eller ørret som blir produsert i oppdrettsanleggene, blir det samtidig produsert om lag en kilo bløtgjødsel (ca. 15 prosent tørrstoff) i form av avføring og overskuddsfôr, skriver Veterinærinstituttet.

I tillegg slippes det også ut næringsstoffer og mikropartikler, som løser seg opp i vann.

Mye nitrogen og fosfor

– Utslipp fra oppdrett har høyt innhold av nitrogen og fosfor og andre viktige næringsstoffer og kan potensielt gjenbrukes til produksjon av biogass, som gjødsel eller som næring til produksjon av alger eller andre organismer som igjen kan brukes til fôr eller direkte som mat til mennesker, sier Arve Nilsen, forsker ved Veterinærinstituttet.

Det er viktig å finne måter å samle opp og bruke de store volumene av en verdifull råvare, på samme måte som husdyrgjødsel og biologisk avfall fra landbruket allerede blir brukt eller resirkulert, mener Nilsen.

Annonse

Han er prosjektleder for innovasjonsprosjektet Kompakt, som ledes av Veterinærinstituttet.

Skal samle opp 75 prosent

Etter to år med forsøk Nilsen og de andre forskerne i Kompakt funnet ut at filtrene i lukkede anlegg må flyttes fra land og ut på merdkanten, og at filtertypen må byttes ut med filtre med større kapasitet.

De mener også at gjødsla bør tørkes ferdig ute på anleggene før den transporteres videre til gjenbruk, når det snakk om store volumer.

Den nye teknologien som nå skal testes ut, skal gjøre at anleggene har muligheter til å samle opp inntil ¾ av partiklene fra avføring og overskuddsfôr, mener Arve Nilsen.

– Forskningen viser at utslipp fra lukkede oppdrettsanlegg kan brukes til å produsere sukkertare. Dessuten kan sukkertare og blåskjell også rense utslippsvann fra lukkede oppdrettsanlegg, sier Nilsen.

Kompakt er et innovasjonsprosjekt for næringslivet med Veterinærinstituttet som prosjektleder. Prosjektet skal gjennomføres i perioden fra 2017 til 2020. Det er finansiert av Norges Forskningsråd og drives av teknologi- og oppdrettsfirmaet AkvaFuture AS.

Neste artikkel

Viktig forvaltningsprinsipp vedtatt