Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Utkjøpte svinebønder får skattefordel

Omstillingsbidraget i svinekjøttproduksjonen vil skattemessig fordeles over syv år. Fornuftig, mener Bondelaget.

Som Bondebladet skrev sist uke, har Omsetningsrådet sagt ja til en utkjøpsordning for deler av norsk svineproduksjon. Hensikten er å få bukt med den vedvarende overproduksjonen av svinekjøtt. Rundt 6-7 prosent av produksjonen, tilsvarende 4 000 avlspurker, vil kunne tas ut.

Svinebønder kan få 16 000 kroner per avlspurke i tilskudd om de forplikter seg til å legge ned driften og ikke ha griser i minst sju år. I gjennomsnitt kan bønder få litt over 750 000 kroner for å slutte med griser, men for dem som driver i stor skala kan sluttpakken bli på opp mot 1,7 millioner kroner.

Gir lavere skattetrykk for svinebonden

I et brev fra Skattedirektoratet 11. desember, avklarer direktoratet tidfestingen av omstillingsbidraget i svinekjøttproduksjonen. Konklusjonen er at omstillingsbidraget kan fordeles skattemessig over hele den perioden produsentene forplikter seg til å avstå fra produksjon av gris (de syv neste årene), i samsvar med vilkårene i retningslinjene fra Omsetningsrådet.

Det er Bondelaget fornøyd med.

– For den enkelte svineprodusent, betyr en slik fordeling et dempet skattetrykk på den utbetalingen han/hun får. Det blir da en mindre sjanse for å komme opp i høyeste skatteprosent, enn om bonden måtte beskattet alt på ett år, sier avdelingssjef Arnstein Tveito i Bondelagets avdeling for regnskap- og juridisk service til Bondebladet.

Annonse

Han påpeker videre at denne skattemessige fordelingen vil gjelde overfor alle som kommer inn under Omsetningsrådets vedtatte utkjøpsordning. For å bli med i ordningen, må man oppfylle flere kriterier. Ett av dem er at man må ha søkt produksjonstilskudd for gris 1. oktober 2018.

Mottar man først disse omstillingsmidlene, forplikter man seg til å avvikle enhver form for produksjon av gris de neste syv årene.

– Utkjøpsordningen, og den skattemessige fordelingen, får virkning fra det tidspunktet bonden velger å gå inn i ordningen og får utbetalt beløpet. Hvem som blir med i ordningen, er noe man skal komme tilbake til over nyttår. Men ingen vil få utbetalt noe i 2018, opplyser Tveito.

Ifølge Nationen, har interessen for sluttpakker vært stor hos svinebøndene. Utkjøpsordningen for grisebønder er mer enn halvtegnet ett døgn etter at påmeldingen åpnet, skrev Nationen tidligere denne uka.

Innfrir «berettigede forventninger«

Skattedirektoratet viser i sin begrunnelse til at en slik utsatt tidfesting av omstillingsbidrag er blitt akseptert i noen konkrete tilfeller der det er gitt tilskudd til nedtrapping av kraftfôrkrevende husdyrproduksjon og tilskudd til omstilling av melkeproduksjon.

«Disse tillempingene kan oppfattes som uttrykk for fast og langvarig fastsettingspraksis, og kan ha skapt berettigede forventninger om at omstillingsbidrag i svinekjøttproduksjon i dette tilfellet kan fordeles skattemessig over den perioden produsenten eforplikter seg til å avstå fra produksjon av gris», skriver direktoratet.

Neste artikkel

Bollestad: – En forkastelig ukultur