Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dårlig resultat for Nortura 1. tertial

Resultatet før skatt i 1. tertial i 2018 viser et underskudd på 126 millioner. Det er klart svakere enn på same tidspunkt i fjor.

Norturas driftsinntekter i 1.tertial endte på 7,3 milliarder kroner, en økning på 2,7 prosent målt mot fjorår. Foto: Øyvind Haug
Norturas driftsinntekter i 1.tertial endte på 7,3 milliarder kroner, en økning på 2,7 prosent målt mot fjorår. Foto: Øyvind Haug

På grunn av sesongmessige variasjoner i etterspørsel og produksjon, er første tertial vanligvis betydelig svakere enn andre og tredje, skriver Nortura i en pressemelding.

– Det var ventet et svakt 1. tertial som følge av at overgang til grossist styrt distribusjon i hovedsak fant sted i 2. halvår i fjor. Det treårige forbedringsprogrammet 2018-2020 i Nortura følger planen, og flere av tiltakene må få virke noe lenger før vi ser en bedring i de økonomiske resultatene, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

Økte driftsinntekter

Konsernets driftsinntekter i 1.tertial endte på 7,3 milliarder kroner, en økning på 2,7 prosent målt mot fjorår. Veksten skyldes økt aktivitet i datterselskapene.

Annonse

Salget av Gilde-produkter er svekket mot fjorår, men økt salg av Prior-produkter og økt salg i industrimarkedet bidrar til at omsetningen i morselskapet er på nivå med fjorår.

Mer egg og bacon

Nortura har hatt positiv salgsutvikling for kategoriene egg, bacon, spekepølser og kylling i perioden, mens salget av pølser og ferdigmat er på nivå med fjorår og kategoriene pålegg, postei, kjøttdeig og stykket kjøtt svekkes mot fjorår.

I storkjøkkenmarkedet har Nortura en salgsvekst på ca. 5 prosent hittil i 2018. Det er i hovedsak kylling og egg som er vekstdriverne, mens salget av ferdigmat faller noe.

– Vi skal redusere kostnadene, men har også ambisjoner om å styrke markedsposisjonene til merkevarene Gilde og Prior. Dette arbeidet har fullt fokus i hele organisasjonen, sier Kolberg.

Neste artikkel

Foreslår midlertidig konsesjonsøkning for gris