Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ulvedominans i Elverum

Med Klima- og miljødepartementets vedtatte lisensjakt-kvote for vinteren, blir Elverum stående med en fjerdedel av alle ulvene i Norge.

Klima- og miljødepartementet sier før jul nei til lisensfelling i tre av de fem ulveflokkene rovviltnemndene ga grønt lys for felling av. Det får store konsekvenser for ikke minst Elverum kommune. Foto: Shutterstock
Klima- og miljødepartementet sier før jul nei til lisensfelling i tre av de fem ulveflokkene rovviltnemndene ga grønt lys for felling av. Det får store konsekvenser for ikke minst Elverum kommune. Foto: Shutterstock

Mandag 22. desember vedtok Klima- og miljødepartementet lisensjaktkvoten i ulvesonen for vinteren 2021. Vedtaket er en delvis overprøving av rovviltnemndenes (region 4 og 5) vedtak i høst. Mens nemndene gikk inn for felling i fire helnorske revirer og ett grenserevir, hvorav to revirer er beliggende i Elverum, gir departementet grønt lys kun for feling i revirene Aurskog og Kynna.

Ordfører: - Overregulering

For Innlandet, nærmere bestemt Elverum kommune, får Klima- og miljødepartementets nye vedtak store konsekvenser. I Elverum vil det nå ikke kunne felles en eneste ulv.

– Da blir Elverum stående med omtrent en fjerdedel av ulvene i Norge; for øyeblikket mellom 23 og 25 ulver, opplyser rovdyrkonsulent Erling Ness i Statens Naturoppsyn (SNO) til NRK Innlandet onsdag.

Mellom 70 og 100 ulver er anslått å befinne seg i Norge nå.

Elverum-ordfører Lillian Skjærvik (Ap) påpeker overfor NRK Innlandet at det fra før har vært et stort rovdyrtrykk i kommunen. Det nye vedtaket er "veldig beklagelig", mener hun.

– Vi skal kunne leve med alle dyr i skogen, men nå blir det overregulert og tar over helt, sier ordføreren, som også er bekymret over at ulvene trekker mot sentrum.

– Når folk er redde for å gå ut, da er det ikke bra, sier Skjærvik.

At folk ser ulv på skogsturen sin, er ingen sjeldenhet i Everumstraktene. Blant dem som har opplevd dette, er tre ganger verdensmester i snørekjøring med hund, Tessa Philippaerts. Hun flyttet i fjor fra Belgia til Elverum.

Annonse

– Jeg skvatt til da jeg møtte dem, og de virket ikke redd meg, men heller ikke truende, fortalte Philippaerts til NRK Innlandet i vår, etter hennes møte med ulv under en treningstur sist vinter.

Tilbake i mai, meldte NRK Innlandet at nær halvparten av alle ulver i Norge da holdt til i Elverum. Et ulvepar hadde da etablert seg helt ned mot bebyggelse i sentrum. Etter forrige lisensjakt var det, per 20. mars, registrert mellom 84 og 88 ulver med helt eller delvis tilhold i Norge. 43 av dem var på det tidspunktet helnorske (kun opphold i Norge), hvorav halvparten var registrert i Elverumsområdet.

Bondelaget: - Alvorlig brudd på forliket

Bondelaget er klar på at det nye vedtaket i Klima og miljødepartementet er et brudd på Stortingets vedtatte rovviltforlik. Og at konsekvensene må bæres av lokalbefolkningen i områder med høyt rovdyrtrykk.

– Mange som bor og lever inne i og utenfor ulvesona har allerede betalt en høy pris for måten ulven har blitt forvaltet på de siste årene. Når regjeringa ikke tar i bruk det rettslige handlingsrommet til å følge opp rovviltnemndenes vedtak, og komme ned på bestandsmålet, er det igjen et alvorlig brudd på Stortingets rovviltforlik, uttaler bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Rotevatn: - Vil gi bestandsreduksjon ned mot bestandsmålet

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) forsvarer departementets beslutning om å delvis oppheve rovviltnemndenes lisensvedtak.

– Regjeringa sitt mål er å forvalte ulvebestanden så nær bestandsmålet som mogeleg. Samstundes må forvaltninga vere innanfor rammene som Stortinget har vedteke og som følgjer av naturmangfaldlova og Bernkonvensjonen. Felling av ulvane i Aurskog og Kynna vil kunne gje ein bestandsreduksjon ned mot bestandsmålet, og er innanfor rammene av lovverket, sier Rotevatn i en pressemelding mandag.

Neste artikkel

God beredskap i beitesesongen