Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tsjekkia erklært fri for svinepest

Afrikansk svinepest har spredt seg raskt i de øst-europeiske landene, men nå er Tsjekkia erklært fri for den dødelige dyresykdommen.

Bekjempelse av villsvin og afrikansk svinepest er blitt en prioritert oppgave for europeiske helsemyndigheter. Sykdommen har spredt seg med full styrke, ikke minst i Øst-Europa. Foto: colourbox.com
Bekjempelse av villsvin og afrikansk svinepest er blitt en prioritert oppgave for europeiske helsemyndigheter. Sykdommen har spredt seg med full styrke, ikke minst i Øst-Europa. Foto: colourbox.com

Det første tilfellet av afrikansk svinepest i Tsjekkia ble konstatert i juni 2017. Men siden april i fjor, har ingen nye tilfeller blitt konstatert.

Derfor opphever nå EU alle restriksjoner knyttet til sykdommen, skriver Lantbrukets Affärstidning (ATL) torsdag.

EUS kommissær for helse- og matspørsmål, Vytenis Andriukaitis, hilser tiltaket velkommen:

– Tsjekkias eksempel viser at landets verktøy og strategier innenfor EU fungerer. Sykdommen kan kontrolleres og sågar utryddes. Dette er en liten belønning, men vi har ikke råd til å slappe av. Våre anstrengelser i kampen mot afrikansk svinpest fortsetter, uttaler Andriukaitis i en pressemelding.

Annonse

I den 89 kvadratkilometer store høyrisikosonen i landet, jages villsvinene intensivt. Av de 3 526 svinene som der er skutt, bar 18 dyr på sykdommen. Sammenlagt, har afrikansk svinepest hittil rammet 230 tsjekkiske villsvin. Ingen av landets tamgriser er blitt rammet.

Den dødelige dyresykdommen har vært særlig utbredt i Øst-Europa. Som Bondebladet skrev i desember, var det i hele 2018 konstatert 1 262 utbrudd av afrikansk svinepest i Øst-Europa, samt Belgia og Italia.

Romania alene har hatt 1 081 utbrudd, og står dermed for nærmere halvparten av alle utbruddene. Det viser en oversikt fra Europakommisjonen.

Afrikansk svinepest rykker også stadig nærmere Norge. Mattilsynet understreker viktigheten av tiltak som hindrer at sykdommen også skal ramme norske grisebesetninger. Blant rådene, er at folk ikke må ta med seg kjøtt eller kjøttprodukter hjem fra Øst-Europa.

I november 2019, er det også ventet en egen handlingsplan med tiltak mot villsvin. Den skal utarbeides i samarbeid mellom Mattilsynet og Miljødirektoratet, etter oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Neste artikkel

Strengere krav til purkehold i Tyskland