Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Trygt å importere fôr fra Sverige og Finland

Veterinærinstituttet mener det er trygt å importere fra våre naboland.

Smitterisikoen for norske husdyr er "neglisjerbar eller liten" ved grovfôrimport fraa Sverige og Finland, påpeker Veterinærinstituttet i en ny anbefaling. Høyet på bildet er norsk. Foto: Karl Erik Berge

I dag, 13. juli, innfører Norge nulltoll på import av høy og halm. Bakteppet er den fortsatt vedvarende ekstremtørken, med påfølgende fôrkrise for bønder over mesteparten av landet.

Ja til Sverige/Finland-import

Mattilsynet har bedt Veterinærinstituttet gjøre en risikovurering av innførsel av ulike typer grovfôr både fra EU og tredjeland. Nå foreligger en foreløpig vurdering. I denne gir Veterinærinstituttet grønt lys for import av grovfôr fra Sverige og Finland.

– Smitterisikoen for norske husdyr er neglisjerbar eller liten for de smittetruslene vi har vurdert, hvis det åpnes for å importere grovfôr fra Sverige og Finland, sier Veterinærinstituttets fagansvarlig for storfe, Tormod Mørk i en pressemelding torsdag.

Frykter afrikansk svinepest

Samtidig fraråder Veterinærinstituttet grovfôrimport fra land med såkalt afrikansk svinepest. Det finnes ingen effektiv vaksine mot sykdommen, som det er konstatert mange nye tilfeller av i vestlige deler av Russland de siste årene. Den har også spredt seg videre til flere østeuropeiske land.

– Selv om afrikansk svinepest ikke smitter til drøvtygger eog hest, fraråder vi import av grovfôr fra land hvor sykdommen finnes, fordi noe importert fôr kan ende som fôr til gris, som kan smittes av sykdommen. Sannsynligheten for at dette skal skje er liten, men konsekvensene store, sier Mørk.

Annonse

Han påpeker videre at sannsynligheten for å importere smitte øker med mengden fôr man tillater importert. Men fra Sverige og Finland vil det være trygt å importere også større mengder grovfôr, mener Veterinærinstituttet.

Bonde Jan Eskeland fra Stavanger var nylig i Sverige, og kunne der konstatere at det i enkeltområder finnes mye godt grovfôr.

– Vi så flere hundre mål ved Vânern (Sveriges største innsjø). Mye gras står uslått, og dette er fin gammel eng med lite ugras. Det burde ikke være vanskelig å få slått graset og fraktet det over til Norge, sier Eskeland til Bondebladet.

I sin anbefaling, peker Veterinærinstituttet også på anbefalte risikoreduserende tiltak ved fôr-import. Blant rådene er å importere fra områder med liten drøvtyggerpopulasjon, og områder hvor grovfôret er produsert uten husdyrgjødsel i produksjonsåret. Det er den som innfører fôret, selger det videre eller mater dyrene med det som har ansvaret for at fôret er trygt, ifølge Mattilsynet.

Neste artikkel

Skrantesjuk elg hadde flere plager