Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tror venstredreining i KrF vil styrke familielandbruket

Ap og Sps landbrukspolitiske talsmenn mener et samarbeid med KrF vil gi et sterkere familielandbruk, mer forutsigbar markedssituasjon og arbeidsplasser landet over.

Roser Hareides valg: Aps næringspolitiske talsperson Nils Kristen Sandtrøen (portrettbildet til venstre) og Sps næringspolitiske talsperson Geir Pollestad (til høyre) mener Knut Arild Hareides retningsvalg er naturlig og godt. Et samarbeid med KrF, vil gi nye og positive ringvirkninger for distriktslandbruket, påpeker de to. (Foto: Arkivfoto og Frederick Kihle/portrettfoto)
Roser Hareides valg: Aps næringspolitiske talsperson Nils Kristen Sandtrøen (portrettbildet til venstre) og Sps næringspolitiske talsperson Geir Pollestad (til høyre) mener Knut Arild Hareides retningsvalg er naturlig og godt. Et samarbeid med KrF, vil gi nye og positive ringvirkninger for distriktslandbruket, påpeker de to. (Foto: Arkivfoto og Frederick Kihle/portrettfoto)

KrF-leder Knut Arild Hareide tok til slutt et valg: Han råder eget parti til å vende ryggen til Solberg-regjeringen, for heller å søke regjeringsmakt sammen med Ap og Sp. Hva partiet til slutt ender opp med, får vi svar på 2. november. Da avholder KrF ekstraordinært landsmøte.

I mellomtiden vender ledende næringslivspolitikere i Ap og Sp tommelen opp for Hareides veivalg. De mener et mer venstredreid KrF vil være ubetinget positivt for norsk landbruk, og især et familierettet distriktslandbruk.

Ap: – Naturlig valg

– For oss som jobber for næringa, framstår dette som et veldig naturlig valg. Hareide har tidligere sagt at landbruket er viktig for KrF. Samarbeidsvalget hans åpner muligheter for å få positive gjennomslag på vegne av næringa – altså noe mer enn bare å forhindre en degradering av landbruket under en liberalistisk regjering, sier Aps næringspolitiske talsperson Nils Kristen Sandtrøen til Bondebladet.

Med en eventuell regjering bestående av Ap, Sp og KrF, ser han gode muligheter for levende bygder og familieliv over hele vårt langstrakte land.

– Skulle KrF velge Sp og Ap, vil det bety en bedre framtid for familielandbruket og arbeidsplasser i hele landet på alle områder. Den enkelte bonde vil merke dette skiftet i sin hverdag, i form av en trygghet for markedsbalansering og større forutsigbarhet for markedssituasjonen enn det vi ser under dagens liberalistiske regjering, utdyper Sandtrøen.

Han tror også på en positiv framtid for kornproduksjonen, og en bedre utnytting av gras/beiteressurser i hele landet.

Annonse

– Med et slikt samarbeid, vil det arbeidet den dyktige agronomen legger ned i jorda, og agronomens innsats for å øke verdiskapingen på våre naturressurser, gis en høyere status.

Sp: – Vil virke oppbyggende

Han får full støtte av Sps næringspolitiske talsperson Geir Pollestad, som også leder Stortingets næringskomité.

– Jeg tror det vil være veldig positivt å bytte ut en statsråd fra Frp (landbruksministeren), og få inn en regjering der Sp er med. Ap og KrF er de to andre partiene på Stortinget som jeg opplever har et reelt engasjement på landbruksfeltet. Dét tror jeg kan gjøre at vi går fra en regjering som bygger ned landbruket, til en politikk som skaper positive tiltak for landbruket, sier Pollestad til Bondebladet.

Han viser til at KrF, Ap og Sp er enige om å styrke markedsordningene som en pilar i norsk landbrukspolitikk. Med et samarbeid mellom de tre, tror han også det vil bli en slutt på «de vanvittige kampene» rundt odelslov og konsesjonslov.

– Vil dere heller ha med KrF enn SV i en eventuell ny ikke-borgerlig regjering?

– Vårt utgangspunkt vil være å snakke om en Ap- og Sp-basert regjering. Men KrF er et parti som ligger oss nær i mange saker. Og jeg tror mange i Sp er veldig positive til en regjering sammen med KrF, sier Pollestad.

Han er spent på den videre prosessen som KrF nå skal gjennom. Innad i partiet, er det full splittelse: Ingen av KrFs to nestledere støtter Hareides veivalg. Snarere ønsker de at KrF blir med i Solberg-regjeringen. Hareide har på sin side vektlagt at avstanden mellom KrF og Frp er for stor. •

Neste artikkel

KrF-Reiten: - Et godt utgangspunkt