Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Troms Bondelag vil ha investeringsplan for Arktisk landbruk

Etterlyser støtte: Troms Bondelag etterlyser finansieringsstøtte til Arktisk landbruk. Bildet er fra Gratangen i Troms. (Foto: Isak S. Sandberg/Daniel B. Johnsen)
Etterlyser støtte: Troms Bondelag etterlyser finansieringsstøtte til Arktisk landbruk. Bildet er fra Gratangen i Troms. (Foto: Isak S. Sandberg/Daniel B. Johnsen)

«Våre anslag viser behov for 50 millioner i året bare til ombygging til løsdrift i Troms, om alle bruk som gjenstår skal bygges om. Skal vi få med seg også de mindre brukene med 15–30 kyr, må man opp til 50 prosent investeringstilskudd om bankene skal være med på finansieringen av nybygg/ombygning», skriver Troms Bondelag i en resolusjon fra årsmøtet.

Årsmøtet krever at det opprettes en investeringsplan for Arktisk landbruk. Dette er nødvendig hvis begrepet landbruk i hele landet fortsatt skal ha innhold.

Sau og geit

Årsmøtet mener videre at årets jordbruksoppgjør må vise at det viktig å styrke økonomien og stimulere til bruk av utmarksbeite for å opprettholde småfenæringa i distriktene. Sauebøndene har de siste årene forholdt seg til et marked i ubalanse, men det siste året har visst tegn til det bedre.

«Inntektsnivået i denne næringa ligger lavt, og mange har ikke ressursgrunnlag for å ha større besetninger. Det er derfor ønskelig å stimulere til bedre økonomi, også på de mindre brukene. Det må være et minimum antall bønder for å opprettholde infrastrukturen i landsdelen. Det er derfor viktig å skape ny optimisme i næringa, og vise at det er akkurat her det skal satses, da vil investeringslysten øke også hos enkeltaktører», skriver fylkeslaget.

Annonse

Alle produksjoner er avhengig av et fungerende slakteri med god drift. Dette fordrer et visst volum fordelt over hele året. Saken rundt slakteriet i Målselv illustrerer dette.

Tiltak til svin

Grisen har over flere år hatt markedsutfordringer og derfor har ikke Innovasjon Norge hatt muligheter for å bidra med finansiering innenfor gris. Selv om det er riktig å ikke bygge overkapasitet, medfører dette uheldige konsekvenser, mener Troms Bondelag.

«Produksjoner flytter ditt det er best muligheter til alternative finansieringskilder. Pantegrunnlaget på gårdene er også høyere i mange områder og gjør det enklere og finansierer utbygginger.»

Årsmøtet i Troms vil ha betydelig mer midler til å finansiere bruksutbygging og modernisering av driftsbygninger. «Konkret er det nødvendig med ti mill. i året i fem år, til tiltak innenfor svin i vårt fylke. Dette for å gi muligheter til de som produserer gris i dag til å modernisere innenfor konsesjonsgrensen, pluss gi noen nye produsenter. Målet må være å produsere 15 000 slakt mer enn i dag i Troms og Finnmark», skriver fylkeslaget i en resolusjon.

Neste artikkel

Visst pokker er vi ambisiøse!