Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tørken preger FK Agris utvikling andre kvartal

Felleskjøpet Agris konsernresultat før skatt hittil i år ender på 378,1 millioner kroner.

FK Agri har økt salget av John Deere i 2018 sammenlignet med året før. Her en JD 6330 Premium ved FK på Holstad. Foto: Dag Idar Jøsang
FK Agri har økt salget av John Deere i 2018 sammenlignet med året før. Her en JD 6330 Premium ved FK på Holstad. Foto: Dag Idar Jøsang

Konsernets driftsinntekter ender på 5,15 milliarder kroner i årets andre kvartal, noe som tilsvarer en vekst på 188,8 millioner kroner sammenlignet med fjoråret

Resultat før skatt for andre kvartal ender på 478,7 millioner kroner mot 487,6 i 2017. Resultatet i fjorårets andre kvartal var positivt påvirket av engangseffekter tilsvarende 80 millioner kroner fra eiendomsvirksomheten, skriver FK Agri i en pressemelding.

Rekordvarme og betydelig tørke har satt sitt preg på avslutningen av andre kvartal.

Preger næringa

– Varmen og den påfølgende tørken påvirker en hel næring og gjenspeiles også i Felleskjøpets resultater for andre kvartal. Vi har satt i gang en rekke tiltak for bonden og våre kunder for å opprettholde matproduksjonen i Norge. Samtidig ser vi at mange av våre kunder vil kunne ha lavere investeringsevne i tiden som kommer, sier konsernsjef John Arne Ulvan.

Annonse

Tross en meget utfordrende juni måned med rekordvarme i Norden leverer konsernets Retail-virksomhet en vekst i salget hittil i år med 103,6 millioner kroner sammenlignet med 2017. Det tilsvarer en vekst på fire prosent, skriver FK Agri.

– Vi hadde en rekordomsetning i butikkvirksomheten vår i mai, mens markedet senere opplevde en nedgang i juni. I tillegg preges også Retail-virksomheten av landbrukets utfordringer i 2018-sesongen. Totalt sett gir dette en positiv utvikling i salget for Felleskjøpets butikker, forteller Ulvan.

Bra traktorsalg

Markedsandelen for John Deere ender ved utgangen av juni på 29,1 prosent. Ved utgangen av juni 2017 var markedsandelen på 23,6 prosent. Ordrereserven, innenfor virksomhetsområde Maskin, har økt med 35,4 prosent sammenlignet med utgangen juni 2017.

Ved utgangen av juni 2018 var Felleskjøpets egenkapitalandel på 34,9 prosent, en økning fra 34,1 prosent på samme tid i fjor.

Netto rentebærende gjeld er i perioden redusert med 37,4 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2017.

Neste artikkel

Felleskjøpet varsler dyrere kraftfôr