Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tørken preger FK Agris resultat

Resultatet i tredje kvartal ender på 60,1 millioner kroner mot 4,2 i 2017. Resultatet påvirkes positivt av Landkreditt Finans-salget.

Effektene av årets sesong forventes å prege FKs resultater også første halvår 2019. – Sett under ett, og med markedsutviklingen tatt i betraktning, leverer vi et tilfredsstillende resultat for tredje kvartal, sier Konsernsjef John Arne Ulvan.
Effektene av årets sesong forventes å prege FKs resultater også første halvår 2019. – Sett under ett, og med markedsutviklingen tatt i betraktning, leverer vi et tilfredsstillende resultat for tredje kvartal, sier Konsernsjef John Arne Ulvan.

Felleskjøpet Agris driftsinntekter ender på 3,7 milliarder kroner i årets tredje kvartal, noe som tilsvarer en vekst på 216,3 millioner kroner sammenlignet med fjoråret.

Resultatet ender på 60,1 millioner kroner mot 4,2 millioner i 2017. Konsernresultatet hittil i år før skatt ender på 438,2 millioner kroner, skriver Felleskjøpet i en pressemelding.

Preget av tørken

Sommerens ekstreme tørke i store deler av landet påvirker en hel næring, og dette preger derfor også flere av FKs virksomhetsområder.

Annonse

Effektene av årets sesong forventes å prege konsernets økonomiske resultater også første halvår 2019.

– Med årets avlingssesong lagt bak oss ser vi nå hvordan den preger næringen som helhet. Sett under ett, og med markedsutviklingen tatt i betraktning, leverer vi et tilfredsstillende resultat for tredje kvartal. Samtidig viser sesongen hvor viktig behovet for økonomisk handlekraft i konsernet er for å kunne bistå våre kunder og eiere når det er nødvendig. Dette understreker igjen behovet for at vi kontinuerlig jobber med å bedre og utvikle driften i selskapet, sier konsernsjef i Felleskjøpet Agri, John Arne Ulvan.

Påvirker drifta

Sviktende avlinger gjør at kornvolumet levert Felleskjøpets anlegg fra norske bønder så langt i kornsesongen 2018 er på 293 000 tonn mot 547 000 tonn på samme tid i 2017.

Det påvirker både råvaresituasjonen og drifta på Felleskjøpets anlegg.

Neste artikkel

Vil vite meir om styremedlemmane