Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tøffe tider for Nortura

Resultatet før skatt endte på 70 millioner kroner, en nedgang på 391 millioner fra 2016.

Nortura har økt salget av pølser og kylling i 2017. Det har gitt økte markedsandeler gjennom året, men driftsresultatet er langt dårligere enn i 2016. Bildet er fra slakteriet i Hærland. (Foto: Øyvind Haug, Nortura)

Driftsresultatet i 3.tertial 2017 er 295 millioner kroner dårligere enn i 2016.

Overgang til grossiststyrt distribusjon, ubalanse mellom råvare og etterspørsel, samt implementering av ny IT-plattform er hovedårsakene til et svekket resultat, skriver Nortura i en pressemelding.

– Dette resultatet er ikke i tråd med de ambisjonene vi har. Vi står i flere store endringsprosesser som beslaglegger store ressurser, og vi setter nå i gang tiltak raskt for å rette opp kursen, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

Trøbler med distribusjon

Overgangen til ny distribusjon og pakking i papp har gitt betydelige driftsmessige utfordringer for Norura. Det har også resultert i at varene ikke har kommet i posisjon tidsnok og dermed har tapt seg i verdi. Nortura er også inne i en betydelig omstillingsperiode som følge av implementering av ny IT-plattform.

Annonse

– Det er viktig for kjøtt- og eggprodusenter at Nortura er sterke. Resultatet i 2017 er for svakt for å oppfylle ambisjonene på vegne av den norske bonden. Jeg har tro på at Nortura, med tiltakene som nå iverksettes, vil klare å snu utviklingen, sier Trine Hasvang Vaag, styreleder i Nortura.

Færre årsverk i administrasjonen

Nortura varslet i januar at det skal gjennomføres et forbedringsprogram med konkrete tiltak over tre år for å forbedre konsernets resultat.

Tiltakene er knyttet til lønnskostnader, utbetalingspris til produsentene og bedringer innenfor distribusjon og verdikjede.

– Vi må fremover klare oss med færre årsverk i administrative stillinger, og vi må få mer verdiskaping ut av hver lønnskrone. Vi har konkrete planer for hvordan vi skal bedre resultatet, og skal se effekt allerede i 2018, sier Kolberg.

Neste artikkel

– Trenger en enda fastere hånd på gjennomføringen