Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

To kommuner opphevet boplikt i 2017

Ønsket ikke å bruke konsesjonsloven som virkemiddel for å hindre bruk av helårsbolig til fritidsbolig.

De to kommunene er Namsskogan i Nord-Trøndelag og Åseral i Vest-Agder. Begge fikk i fjor innvilget sin søknad til Landbruksdirektoratet om å oppheve boplikten for boligeiendommer i kommunen. Ved årsskiftet hadde 49 kommuner slik boplikt.

Ønsket ikke å bruke boplikten

Felles for de to kommunene som har vedtatt å oppheve forskriften i 2017, er at de ikke ønsker å bruke konsesjonsloven som virkemiddel for å hindre at eiendommer som bør brukes til helårsbolig blir brukt til fritidsbolig.

Namsskogans begrunnelse, ifølge Landbruksdirektoratet, var at kommunen ønsker å legge til rette for nybygging. «De anser det som hensiktsmessig med tiltak som øker både omsetningstakten og prisen på boliger», skriver Landbruksdirektoratet.

Åseral kommune, på sin side, anser at behovet for forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (boplikt) ikke er til stede ennå. Dette fordi det ikke er planer om å realisere utbygging av boligfeltet Tvinlingknodden i nær framtid.

Boplikten i disse tilfellene gjaldt for boligeiendommer med såkalt nedsatt konsesjonsgrense. Slik biplikt kan fastsettes av kommuner som vil hindre at eiendommer som bør brukes til helårsbolig blir brukt til fritidsformål. Telemark og Oppland er fylkene med flest kommuner med forskrift om boplikt – henholdsvis ni og åtte kommuner.

Annonse

Her kan du se en oppdatert oversikt over kommuner som har forskrift om nedsatt konsesjonsgrense.

Blåblå vil liberalisere – Ap og KrF sier nei

Som Bondebladet skrev i januar, ønsker Høyre/Frp/Venstre-regjeringen omkamp om ytterligere liberaliseringer av konsesjonsregelverket. Blant forslagene, er å avvikle konsesjons- og boplikten på skogeiendommer, og nedsette et lovutvalg for å samle alle lover som angår landbruk.

Spørsmålet er hvor mye regjeringen vil klare å få gjennomslag for denne gangen. Under kornkonferansen i februar, gjorde både KrF og Ap det klart at konsesjonsloven ligger fast.

– Regjeringserklæringa sender et signal om at de ønsker å liberalisere konsesjonsloven. Jeg er programforplikta på KrFs program på at konsesjonsloven ligger fast. Innslagspunkta for krav om konsesjon når det gjelder areal er mer enn høye nok der de er i dag, sa KrFs landbrukspolitiske talsperson Steinar Reiten, og erklærte i samme åndedrag at driveplikta skal videreføres.

– Pengeinteressene for å kjøpe opp jordbrukseiendommer og gjøre dem om til fritidseiendom vil være betydelig hvis vi bygger ned konsesjonslovgivninga, advarte Aps landbrukspolitiske talsperson Nils Kristen Sandtrøen under konferansen.

Neste artikkel

– For dårlig oppfølging av bo- og driveplikten