Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tine vil øke forholdstallet til 1,04

Tine vil øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,99 til 1,04.

I juni besluttet landbruksdepartementet å øke disponibel kvote for kumelk fra 0,98 til 0,99 for 2018. Det skjedde etter råd fra Tine og ekstraordinære kvotedrøftinger med faglagene.

Nå ønsker Tine å øke forholdstallet ytterligere, denne gangen fra 0,99 til 1,04.

Endringen mener Tine skal gjelde ut året.

Bakgrunnen den krevende fôrsitasjonen i store deler av Norge.

Tørken påvirker vinterleveransene

Annonse

Tine har bedt om møte med avtalepartene for en ny vurdering av av forholdstallet og kvoteregelverket. Landbruks- og matdepartementet vil avholde møtet den 22. august.

– Undersøkelser viser betydelige utfordringer med grovfôrtilgangen i store deler av Sør-Norge, skriver Tine i en pressemelding.

– Selv om de totale melkeleveransene så langt i år ikke viser tegn på reduksjon, ser vi en tydelig nedgang i de områdene som er hardest rammet av tørken. Hittil i år er samlet leveranse på nivå med prognosen fra desember 2017, men effekten på redusert fôrtilgang vil med stor sikkerhet påvirke vinterens leveranser. Tine vurderer likevel potensiale for å øke produksjonen i de deler av landet som ikke er rammet av tørke eller overvintringsskader i stor grad, skriver de.

Mindre enn behovet

Prognosen så langt viser en melkeleveranse i området 1483 – 1488 millioner liter i 2018 med uendret forholdstall. Men forholdene har vært ekstreme, og det er derfor stor usikkerhet. Industrien har fortsatt et behov for 1 504 millioner liter.

En økning av forholdstallet på disponible kvoter fra 0,99 til 1,04 er forventet å gi fra 10 til 20 millioner liter kumelk.

Neste artikkel

Slik vil partene redusere melkeproduksjonen