Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Tilskuddene "rækker som en skrædder i helvedet"

Dyrevelferdsordføreren i Dansk Folkeparti krever at danske bønder får tilskudd også til å vedlikeholde "rovdyrsikre gjerder".

De siste åra er ulv blitt et hett tema også i dansk politikk. Dansk Folkeparti mener en nøkkel for å få bukt med ulveherjingene er å innføre tilskudd også til vedlikehold av såkalt rovdyrsikre gjerder, samt øke tilskuddet til oppsettingen av slike gjerder. Foto: Colourbox
De siste åra er ulv blitt et hett tema også i dansk politikk. Dansk Folkeparti mener en nøkkel for å få bukt med ulveherjingene er å innføre tilskudd også til vedlikehold av såkalt rovdyrsikre gjerder, samt øke tilskuddet til oppsettingen av slike gjerder. Foto: Colourbox

I 2012 vendte ulven tilbake til Danmark, etter nærmere 200 års fravær. Siden den tid har husdyrprodusenter slitt med rovdyret. I 2018 ble det bekreftet 28 ulveangrep mot husdyr i Danmark, og i 2017 var det 24 angrep.

Såkalt rovdyrsikre gjerder er svært omdiskutert i norsk landbruk, og i det siste har dette virkemiddelet - og tilskuddene til slike gjerder - blitt et tema også i dansk toppolitikk.

– Det er ikke godt nok

"Dyrevelferdsordfører" Pia Kjærsgaard i Dansk Folkeparti krever nå at det innføres tilskudd til danske bønder til vedlikehold av gjerdene. Hun mener også at de tilskuddene som gis i dag, til selve oppsettingen av slike gjerder, er totalt utilstrekkelig. I fjor høst økte sistnevnte tilskudd fra 80 til 100 prosent, men det gis maksimalt 15 kroner per meter.

– Det rækker som en skrædder i helvedet - det er ikke godt nok, tordner Kjærsgaard overfor danske landbrugsavisen.dk fredag denne uka.

Hun påpeker at det er en stor belastning for bøndene å sikre disse gjerdene, men at de er nødt til å gjøre det på grunn av ulveproblemene. Nå må tilskuddet følge etter, mener Kjærsgaard.

– Det er mange problemer med å vedlikeholde gjerdene, for eksempel gress som skal fjernes. Løsningen er å gi større tilskudd, om det er denne veien vi skal gå. Frykten er at det nok er denne veien, for det kan være vanskelig å få noe igjennom i EU, sier politikeren.

Helst hadde hun sett at det overhodet ikke fantes ulv i Danmark, men rovdyret er beskyttet av EUs habitatdirektiv.

Annonse

Laber interesse

Interessen blant danske bønder for rovdyrsikre gjerder, og tilskudd til dette, er imidlertid høyst beskjeden. Ifølge landbrugsavisen.dk er det bare 14 husdyrprodusenter som har søkt tilskudd til oppsetting av ulvesikkert gjerde siden 2017. Det var da ordningen trådte i kraft.

Sauebonde Kenneth Pedersen opplevde i januar 2020 at en ulv slapp inn bak det såkalt rovdyrsikre gjerdet han hadde satt opp. Konsekvensen ble at en av sauene ble drept. Gjerdet ble ødelagt - ifølge en viltkonsulent fordi dyra under flukten rev det ned.

Bonden mener det kreves "en voldsom og nesten umulig arbeidsinnsats" å holde disse gjerdene i stand.

– Da tilskuddsordningen med gjerder startet opp, viste det seg jo lynhurtig at gjerdene ikke fungerer etter hensikten. I tre år har vi kjørt på med avvergende foranstaltninger som ikke virker. Det heter jo at det er oss bønder som ikke kontrollerer gjerdene. Men nå som jeg bruker så mange timer på dette, er den påstanden litt hard å svelge, sier han til landbrugsavisen.dk.

Neste artikkel

Forventer avgiftssjokk for danske bønder