Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tilbudet øker ikke kornproduksjonen

– Statens korntilbud, er ikke stort mer enn til dekning av kostnadsveksten, sier kornutvalgsleder Hans Esvard Torp.

– Markedet trenger mer korn, og da må alle kornbruk med, sier leder av kornutvalget i Norges Bondelag, Hans Edvard Torp. Foto: Vidar Sandnes
– Markedet trenger mer korn, og da må alle kornbruk med, sier leder av kornutvalget i Norges Bondelag, Hans Edvard Torp. Foto: Vidar Sandnes

– Statens tilbud er langt fra godt nok, og innfrir på ingen måte behov og forventninger om bedre kornøkonomi, sier Hans Edvard Torp, leder av kornutvalget i Norges Bondelag.

Torp peker på at det har vært kommunisert både fra myndighetene og næringa at det er viktig å satse på kornet, ikke minst i kjerneområdene. Samtidig er det rom i markedet for å øke produksjonen, men areal forsvinner ut av produksjon.

– Staten sier i tilbudet at de prioriterer korn, men 10 øre på prisen og 10 kroner i økning i arealtilskudd i sone 1–3, og 5 kroner i sone 4, er ikke stort mer enn til dekning av kostnadsveksten. Det er ikke noe intensiv til å dyrke mer korn. Referansebruks­tabellen viser også negativ inntektsutvikling for kornbruk i perioden 2017–19, sier Torp.

For det første mangler det penger, og for det andre trengs det tiltak for å sikre de minste brukene i randsoner for korn, påpeker han.

– Jeg ser ingen signaler om dette i tilbudet. Markedet trenger mer korn, og da må alle kornbruk med. Arealtilskuddet er lavere i sone 2 og 4 enn i sone 1 og 3, men det er viktig å få med trønderkornet, poengterer Torp.

Han finner også positive ting i tilbudet, som mer penger til drenering og investeringstilskudd for korntørker.

– Det er en viktig erkjennelse at staten begrunner investeringstilskuddet med beredskapshensyn, i tillegg til å sikre kvaliteten på kornet.

– Tilskudd til såkornlager er også viktig, spesielt fordi vi har for lite buffer med norsk korn etter tørken i fjor. Staten vil bruke 6 millioner kroner på såkornlager. Det er vel og bra, men det har ingen inntektsgivende effekt og vil ikke føre til at bøndene dyrker mer korn.

– Jeg håper resultatet til slutt blir et mer målrettet kornoppgjør, og er glad for at ledelsen i Bondelaget sier at korn er et område staten underleverer på, sier Hans Edvard Torp.

Neste artikkel

AgriAnalyse: – Ingen tendens til generell kostnadsbedring