Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tenker nytt for å få dokumentert tap til rovdyr

Droner og GPS-sender på rein skal tas i bruk i nytt forskningsprosjekt, for å bevise store tap til rovdyr.

Målet med prosjektet er å få økt kunnskap om årsakene til det svært høye tapet av rein og sau i Nordland. På bildet ser vi en reinflokk på Valdresflya. (Arkivfoto)
Målet med prosjektet er å få økt kunnskap om årsakene til det svært høye tapet av rein og sau i Nordland. På bildet ser vi en reinflokk på Valdresflya. (Arkivfoto)

Målet med prosjektet er å få økt kunnskap om årsakene til det svært høye tapet av rein og sau i Nordland. Senere kan både saue- og reindriftsnæringen i resten av landet dra nytte av teknologien, skriver NRK Sàpmi tirsdag.

Teknologien innbefatter både droner og GPS-sendere på reinsdyr. Nibio står bak prosjektet.

– Bruk av drone for å oppsøke posisjon for alarm om manglende bevegelse fra E-bjelle, kan bidra til at man raskt finner reinen. Dette vil øke sannsynligheten for å kunne dokumentere hva slags rovdyr som er skadegjører, skriver Nibio i prosjektbeskrivelsen.

2020 har vært et knalltøft år for mange reinereie. Først i form av sultkatastrofe for rein gjennom hele vinteren, som følge av store mengder sne, og deretter økende rovdyrtrykk.

Annonse

– Vi har ekstremt med rovdyr i kalvingsområdet. Hittil kan det dokumenteres at rundt 50 rein er drept av rovdyr. Det er mange vi ikke finner, fortalte reineier Anders Bongo fra Kautokeino til NRK Sàpmi i juni.

Nå er håpet at det nye forskningsprosjektet i hvert fall skal gi bedre muligheter til å dokumentere tap til rovdyr. Ifølge NRK Sàpmi, kan nesten 100 000 rein og sau ha blitt drept av rovdyr i Norge i fjor.

– Vi må prøve alt, sier reineier Per Thomas Kuhmunen på Saltfjellet.

Reineieren, som selv er med i Nibio-prosjektet, hadde i fjor tap av beitedyr til både bjørn, gaupe og ørn.

Langt fra alle tap blir erstattet, ikke minst på grunn av vanskelighetene med å finne kadaver. I fjor utbetalte staten 80,5 millioner kroner i erstatning for 17 773 rein i Norge. Reineierne hadde meldt inn tap av 64 189 dyr, viser tall fra rovbase.no.

Neste artikkel

Fant færre brudd på mosjonskrava