Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Svært bra laksefiske i Namsen og Lågen

Namsen og Numedalslågen utmerker seg med svært høye fangsttall i 2017.

Norske Lakseelver innhenter hvert år fangsttallene fra et representativt utvalg av norske lakseelver. I år er prognosen basert på 78 959 laks fisket i 52 elverfra nord til sør.

Om estimatet stemmer, er dette en oppgang på om lag 12 tusen fra 2016. Sesongen 2017 blir dermed ganske lik 2015, skriver Norske Lakseelver i en pressemelding.

To av de sedvanlige topp-fem-elevene, Namsen og Numedalslågen, utmerker seg med svært høye fangsttall og er med å trekke opp landsgjennomsnittet i år.

– Vi må derfor ta et lite forbehold, all den tid vi har et langstrakt land med store variasjoner både i faktorer som påvirker innsiget av laks og faktorer som påvirker selve laksefisket, sier fangstansvarlig Erik Sterud.

Norske Lakseelver har likevel erfaring for at estimatet treffer innenfor 2-3 prosent.

– Treffer vi helt nøyaktig, skal det ha blitt fanget 132 426 laks i år. Fasiten får vi fra SSB i slutten av januar neste år, sier Sterud.

Mye storlaks i år

I Alta var den største laksen på 25 kg, og i både Lakselv, Namsen, Orkla, Gaula og Numedalslågen ble det tatt mye stor fisk. Norge leverer fortsatt verdens aller største atlantiske laks. ­

– Det er spesieltgledelig med god fangst i Orkla i Sør-Trøndelag. I tillegg viser gytefisktellinger at det står bra med fisk igjen på elva. Dette viser med all tydelighet at de forvaltningsgrepene som er gjort, har virket, påpeker Erik Sterud.

23 prosent gjenutsatt

Annonse

Av de 78 959 laksene som inngår i tallmaterialet fra Norske Lakseelver, ble 18 082 laks (23 prosent) gjenutsatt levende.

– Gjenutsettingsandelen i vårt utvalg av elverer sannsynligvis noe høyere enn i landet sett under ett, og vi antar at den samlede gjenutsettingsprosenten i Norge vil ligge på ca 20 prosent av totalfangsten. Det vil i så fall si rundt 26 500 laks, sier Sterud.

Smålaksen økte mest

Oppsummeringen viser at det er tatt flere laks i alle størrelsesgrupper sammenliknet med i fjor, men at økningen er størst forsmålaksen – altså laks under 3 kg som har vært én vinter på beitevandring ihavet.

Bildet er imidlertid sammensatt.

– Det er noen dominerende elver som drar smålaksantallet betydelig opp, så det er vanskelig å si at det er en landsdekkende trend med godt smålaksinnsig. Spesielt i Sogn og Fjordane er det elver med lite smålaks, og i en typisk smålakselv som Bjerkreimselva i Rogaland har mye mellomlaks sørget for høy gjennomsnittsvekst på fisken, sier Sterud.

Dårlig forvaltning

Når fluer, sluk og mark kastes ut i lakseelvene de tre sommermånedene, sveives det om lag 1,3 milliarder kroner tilbake til lokalsamfunnene. Men det fiskes også mye laks i sjøen.

Norske Lakseelver mener at verdien av laksen vil være større om den fanges på stang i elva enn i garn og not.

– Vi ser at knappe 800 sjølaksefiskere avlivet tett oppunder 75 000 laks i sommer. Samfunnsverdien av dette hovedsakelig hobbyfisket i sjøen er nesten fraværende, og i tillegg fiskes det på blandabestander, slik at man ikke vet hvilke elver som beskattes. Vi mener at dette ikke er en fornuftig forvaltning – verken biologisk eller samfunnsøkonomisk, sier generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver, som mener at sjølaksefisket bør utfases utenfor samiske områder

Neste artikkel