Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Strengere krav til purkehold i Tyskland

Nye regler for purkehold i Tyskland kan ramme dansk svinenæring.

De nye tyske lovkravene kan få betydning for eksport av svinekjøtt og smågriser til Tyskland. Disse grisene holder til i Norge, nærmere bestemt i Etne. (Illustrasjonsfoto: Karl Erik Berge)
De nye tyske lovkravene kan få betydning for eksport av svinekjøtt og smågriser til Tyskland. Disse grisene holder til i Norge, nærmere bestemt i Etne. (Illustrasjonsfoto: Karl Erik Berge)

Nylig vedtok Forbundsrådet i Tyskland nye regler for purkehold i landet. Det kan få betydning for danske grisebønder, mener Landbrug & Fødevarer og Seges Svineproduktion i Danmark.

Det er flere nye krav i regelverket, blant annet om løsdrift og areal. Etter en overgangsperiode på åtte år blir det krav om løsdrift i løpeavdelingen, og samtidig blir det et arealkrav på fem kvadratmeter per purke.

Videre skal også purker med smågriser være i løsdrift, etter en overgangsordning på 15 år. Som unntak vil det være muligheter for at purkene kan være i bokser fem dager rundt grising.

Kan ramme eksporten

Hvis kravene også kommer til å gjelde importerte smågriser og kjøtt, vil det gi utfordringer for danske svinebønder, mener Christian Fink Hansen, sektordirektør i Seges Svineproduktion.

– De nye tyske lovkravene kan få betydning for eksport av svinekjøtt og smågriser til Tyskland, hvis kravene blir en del av QS. Det er heldigvis et område vi er i full gang med å utvikle og mange purkeholdere tenker allerede i disse baner, sier Fink Hansen til Landbrugsavisen.

Annonse

QS står for Qualität und Sicherheit og er den tyske produksjonsstandard.

Politisk press

– Det kan komme et politisk press her hjemme, fordi man nå kan se hva som skjer i Tyskland, og dels kan det komme krav om det gjennom QS-systemet. Jeg kan ikke forestille meg annet enn at de tyske produsentene vil argumentere for at det skal gjelde tilsvarende regler for de smågriser som skal ekporteres til Tyskland, og også det kjøttet som skal selges her, sier Christian Fink Hansen til avisa.

Regelverket i Norge

Norge er blant de landene i verden med strengest dyrevelferdslovgiving. Dette skal sikre grisen god velferd, med krav til oppstallingsforhold, tilsyn og stell.

Mattilsynet har ansvar for utvikling av regelverket og tilsyn med at det følges.

I år 2000 ble det i Norge påbudt at alle purker skulle gå løse i hele drektighetstiden. Såkalt fiksering, hvor purkene ikke kan snu seg, ble forbudt.

Senere ble det presisert at purkene også skal gå løse i fødebingen, sammen med smågrisene sine. I EU er det ikke krav om at purker skal gå løse hele livet. De fikseres ofte både i fødebingen og i perioden etter avvenning.

Obligatoriske veterinærbesøk

Svinenæringa har etablert et dyrevelferdsprogram for å bedre velferden for svin. Programmet stiller krav om obligatoriske veterinærbesøk, kontroll gjennom slakteriene og kursing av alle som håndterer grisen.

Landbruks- og matdepartementet gjør nå programmet obligatorisk gjennom forskrift for hold av svin. Forskriften ble fastsatt 10. juni 2020.

Neste artikkel

Én dansk bonde har fortsatt 4000 mink