Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Store skader etter flommen

Det er meldt inn ca. 500 skader for rundt 100 millioner kroner så langt, har Norsk Naturskadepool beregnet.

En bør dokumentere skader så raskt som mulig, skriver Norges Bondelag. Bildet er fra Luster. Foto: Andreas Wollnick Wiese
En bør dokumentere skader så raskt som mulig, skriver Norges Bondelag. Bildet er fra Luster. Foto: Andreas Wollnick Wiese

Gjensidige har fått inn over 100 skademeldinger relatert til flom. I tillegg melder selskapet om rundt 60 meldinger om nedbørsskader etter det kraftige regnet, skriver NRK.

– Dei aller fleste skadane skuldast vatn som har trengt inn i bygningar og kjellarar. Dessutan har vi fått melding om nokre få bilar som har fått problem i vassmassane, seier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Venter flere skademeldinger

Om lag halvparten av skademeldingene til Gjensidige har kommt fra Skjåk.

De andre store forsikringsselskapa NRK har snakket med, har også fått titals skademeldinger hver. Forsikringsselskapa venter flere skademeldinger når de evakuerte får flytte hjem.

Finans Norge og Norsk Naturskadepool beregner at det til sammen er meldt inn rundt 500 skader for totalt 100 millioner kroner, men dette er foreløpige anslag, skriver Finans Norge på sine nettsider.

Annonse

Erstatning for naturskade

Fra 1. januar 2017 kom det en ny lov om erstatning for naturskade. Skjemaet og informasjon om naturskadeordningen finner du på www.naturskadeordningen.no.

Fristen for å søke er tre måneder fra skade har skjedd, skriver Bondelaget.

En bør dokumentere skader så raskt som mulig. Ta bilder og beskriv situasjonen, slik at man har dokumentasjon på hvordan skaden er og utvikler seg.

Den skadelidte er selv ansvarlig for å dokumentere at det foreligger naturskade, og for å dokumentere hvilke kostnader som er nødvendige for å gjenopprette skaden. Dette må den skadelidte selv betale for.

Slik dokumentasjon kan innhentes ved takst eller anbud. Du står fritt til å velge hvilken takstmann/entreprenør du ønsker.

Dersom gjenopprettingskostnadene antas å overstige 200 000 kroner, må du innhente anbud fra to selskaper. Dersom gjenopprettingskostnadene antas å være under 50 000 kroner, kan du velge å dokumentere kostnadene selv med egenoppgave og bilder,

Neste artikkel

Slakter kjøttkutt