Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Store ekstremvær-kostnader for britiske bønder

En ny studie har kartlagt kostnadene av de siste åras mer ekstreme vær for britiske bønder. Syv av ti spurte har hatt årlige tap på over 100 000 kroner.

Mer enn fire av fem britiske bønder oppgir at de erfarer mer hyppig ekstremvær på gården. Forlengede hete- og tørkeperioder, er det de spurte bøndene har opplevd mest av. Illustrasjonsfoto: Marit Glærum
Mer enn fire av fem britiske bønder oppgir at de erfarer mer hyppig ekstremvær på gården. Forlengede hete- og tørkeperioder, er det de spurte bøndene har opplevd mest av. Illustrasjonsfoto: Marit Glærum

Mer enn fire av fem britiske bønder oppgir at de erfarer mer hyppig ekstremvær på gården. Ekstremværet veksler mellom alvorlig tørke og varme somre, til flom og intenst regnfall på uforutsgbare tidspunkt. Det framgår i en ny undersøkelse laget av Macleod Research eksklusivt for Farmers Weekly. 176 britiske gårdrukere rundt om i Storbritannia er spurt.

I undersøkelsen , som tar for seg de siste fem åra, går det fram at de økonomiske kostnadene er store også for britiske bønder. Tre fjerdedeler av de spurte oppgir at det ekstreme været har kostet dem gjennomsnittlig drøyt 10 000 pund årlig. Det tilsvarer nærmere 116 000 kroner på bunnlinja årlig, eller 579 000 kroner samlet for de siste fem åra.

Mer av "alt"

Forlengede hete- og tørkeperioder, er det de spurte bøndene har opplevd mest av. Mer enn halvparten av de spurte (56 prosent) hadde erfart mer hyppig og intenst regn de siste fem åra, mens 27 prosent hadde opplevd flom på gården i løpet av perioden. 25 prosent av de spurte hadde opplevd intens kulde.

– Dårligere avkastning, etableringsvansker og tidligere innhøsting er erfart av åkerbønder de siste fem åra, mens to tredjedeler av husdyrprodusentene har brukt supplerende fôr som følge av ekstremt vær, opplyser analytiker Heather Macleod til Farmers Weekly.

En tredjedel av respondentene oppgir at de enten har endret eller har planer om å endre gårdsdriften for å minske den økende trusselen fra ekstremvær.

Undersøkelsen viser også at to tredjedeler av gårdbrukerne tror mer ekstremvær skjer på grunn av klimaendringer, mens de resterende (31 prosent) mener værmønstrene er sykliske og alltid har endret seg opp gjennom åra. Mange av respondentene oppgir at værmønstrene er naturlige og har lite eller ingenting med menneskelig aktivitet å gjøre.

Annonse

Høsten ble rekordvåt

Bonde Sam Jones i Gloucestershire brakte sauene sine inn seks uker tidligere enn normalt i vinter, etter at den våteste høsten i manns minne gjorde beitene hans til myr.

– Vi har aldri opplevd så mye regn på denne tida av året. Ikke på 82 år, ifølge min far. Utvikling av sykdommer kommer til å bli et tema seinere, og vi vil være nødt til å rengjøre skjulene og press-vaske disse før lammingen, forteller han til Farmers Weekly.

Nå står søyene inne, og fôr til dyra har han nok av foreløpig, men samtidig er bare 7 av 60 planlagte ha. for vinterhavre og bygg i jorda.

Neste artikkel

Mindre britisk svinekjøtt i juli