Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Storbritannia legger om landbruksstøtten

De britiske bøndene skal levere offentlige goder. Dagens landbruksstøtte vil bli faset ut over sju år.

Nytt: – Etter nesten 50 år der vi har vært bundne til EU-regler som er utdaterte og som har vært en byrde, har vi nå muligheten til å skape en grønn Brexit, sier Michael Gove, miljø-, mat- og distriktsminister. (Foto: Andy Norris /Mostphotos)
Nytt: – Etter nesten 50 år der vi har vært bundne til EU-regler som er utdaterte og som har vært en byrde, har vi nå muligheten til å skape en grønn Brexit, sier Michael Gove, miljø-, mat- og distriktsminister. (Foto: Andy Norris /Mostphotos)

Storbritannia skal ut av EU, og dermed også ut av EUs felles landbrukspolitikk, Cap.

Det har gitt dem anledning til å legge om landbruksstøtten sin.

Dagens EU-system med direkte betaling til de britiske bøndene vil bli erstattet av en ordning der det skal bli betalt «offentlige penger for offentlige goder».

Dagens støtte skal fases ut, og det siste året den blir gitt, vil være i 2027.

Det er planen i den britiske regjeringens Agriculture Bill.

Miljøgrep

Den nye ordningen vil i stor grad belønne bønder som gjør miljøgrep. Men det er ingen garantier for at like mye penger vil bli stilt til rådighet under det nye systemet, som det som blir utbetalt til bøndene i dag, skriver Farmers Weekly.

De skriver at de fleste bøndene vil få reduserte utbetalinger i overgangsfasen. Ifølge regjeringen vil det frigjøre penger de kan investere i offentlige goder.

I 2019 og 2020 skal de direkte utbetalingene stort sett være som i dag, men med forenklinger. Men i 2021 begynner utfasingen av de direkte betalingene til de engelske bøndene.

Annonse

Michael Gove, miljø-, mat- og distriktsminister, sier denne sjuårsperioden vil gi bøndene tid til å tilpasse seg.

– Etter nesten 50 år der vi har vært bundne til EU-regler som er utdaterte og som har vært en byrde, har vi nå muligheten til å skape en grønn Brexit, sier Gove ifølge Farmers Weekly.

– Denne loven vil tillate oss å belønne bønder som vil beskytte miljøet vårt, noe som vil etterlate landsbygda reinere, grønnere og sunnere for de framtidige generasjonene, sier han.

Må slutte

Liberaldemokratenes tidligere leder og nå talsmann for miljø, mat og distrikt, Tim Farron, har reagert sterkt på den planlagte utfasingen.

For mange bønder i områdene med størst utfordringer, blant annet Skottland, Irland og fjell-Wales, er den ensbetydende med en beskjed om at de må slutte i næringen innen sju år, med massive konsekvenser for miljøet, sa han på en partikonferanse i Brighton i forrige uke, ifølge New Food magazine.

Ineffektivt

Regjeringen argumenterer med at dagens system er ineffektivt, og betaler bøndene ut fra hvor stort landareal de dyrker.

De argumenterer også med at utbetalingene ikke er koblet opp mot noen spesielle offentlige goder.

De mener videre at pengene er skjevfordelt, der ti prosent av mottakerne får nesten 50 prosent av utbetalingene, mens de 20 prosentene som får minst, bare får to prosent. •

Neste artikkel

Storbritannia og Australia enige om frihandelsavtale