Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sterkere prisøkning på gjødsel

Det er sterkere prisøkning enn vanlig på kunstgjødsel i år på grunn av dyrere naturgass og mindre urea tilgjengelig i verdensmarkedet.

Dyrere: En kraftig økning i prisen på naturgass siste halvdel av 2018 har gitt høyere prisøkning enn vanlig på norsk kunstgjødsel. (Arkivfoto)

Prisøkningen ligger på 800 kroner per tonn i gjennomsnitt for Felleskjøpet Agri. Det normale er prisvariasjoner innenfor pluss/minus 500 kroner. Norge er et typisk NPK-marked med en andel på 85 prosent, og det som påvirker mest er nitrogenprisen.

– Det var en kraftig økning i prisen på naturgass ettersommeren og høsten 2018. Amoniakk omformes til urea, som er det største gjødselproduktet i verden, og det bidrar også til prisøkningen at den største produsenten av urea, Kina, eksporterte lite i fjor høst. Iran produserer også urea, men er satt på sidelinjen av internasjonal handelsboikott. Russland produserer mye gjødsel, men etter invasjonen av Krim i 2014 er det innført straffetoll i EU, som også gir rom for økte priser. I sum gir dette høyere prisøkning enn vanlig på norsk kunstgjødsel, forklarer produktsjef gjødsel og kalk i Felleskjøpet Agri, Ragnar Dæhli.

Mindre til kornbønder

Han legger til at det også har vært noe endring i det norske markedet. I kornområdene er det solgt mindre gjødsel i år enn i et gjennomsnittsår.

Årsakene er sammensatte, bl.a. var det en del bønder som droppet gjødsling nummer to i fjor da de så hvilken vei det bar med avlingene i tørken, og opparbeidet seg dermed varelager. Det er sådd rekordmye høstkorn, og en del dyrkere venter med å kjøpe gjødsel til vekstsesongen.

Fokus på eget fôr

– I de typiske grovfôrområdene leverte vi mer gjødsel enn normalt i 2018. Det faktum at mange bønder opplevde året som en dugnad gjorde at flere gjødslet godt for å ta ut avlingspotensialet.

Annonse

– For vekstsesongen 2019 tror vi kampanjen «Grovfôr 2020» har hatt en effekt, med fokus på mer produksjon av eget fôr til storfe for å redusere kraftfôrforbruket. Men denne sesongen gjødsler husdyrbøndene mer offensivt. De ser muligheter for større avlinger når plantene får ta ut potensialet gjennom nok næring, forklarer Dæhli.

– Man kunne tenkt seg at tørken påvirket ennå sterkere, men erstatningsordningen som ble framforhandlet var nok viktig for mange. Den var nøkkelen som gjorde at mange kom skapelig ut av det økonomisk, legger han til.

Fullgjødsel og nitrogen

– Påvirker mer presisjonsjordbruk valg av gjødseltyper?

– Nei, men med presisjonsgjødsling får man bedre avkastning av den gjødsla man bruker. De siste årene er det stadig flere som har delgjødslet, og gitt at vekstsesongen blir lengre, blir det enklere å så høstkorn. Dette påvirker gjødselforbruket mer enn presisjonsjorbruket, sier Dæhli.

– Hva er de mest brukte gjødselproduktene til korn og grovfôr?

– Til korn er Fullgjødsel 22-3-10 dominerende. Til grovfôrproduksjon går det mest i Fullgjødsel 25-2-6 og Opti-NS. Dette er gjødseltyper med lite fosfor og kalium, som dekkes gjennom husdyrgjødsla.

Dyrere i Sverige?

Fra tid til annen dukker påstander opp om at det er rimeligere å kjøpe gjødsel i Sverige enn i Norge.

Ifølge Dæhli går dette begge veier, og få produkter er identiske fordi gjødselprogrammene er tilpasset jordsmonnet i hvert av landene.

Neste artikkel

Tørke ga 100-millionerssmell