Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sterk nedgang i laksefangsten

Den varme og tørre sommeren reduserte laksefangsten med rundt 20 prosent.

Norske Lakseelver estimerer at det ble fisket ca. 97 000 laks i årets sesong, hvorav ca. 20 000 ble gjenutsatt levende. Foto: Norske Lakseelver
Norske Lakseelver estimerer at det ble fisket ca. 97 000 laks i årets sesong, hvorav ca. 20 000 ble gjenutsatt levende. Foto: Norske Lakseelver

Norske Lakseelver estimerer at det ble fisket ca. 97 000 laks, hvorav ca. 20 000 ble gjenutsatt levende. Tørkesommeren er hovedårsaken til nedgangen.

Estimatet er basert på fangstresultatet i 55 elver fra nord til sør, skriver Norske Lakseelver.

Best fiske fra Trøndelag til Troms

Både i Drammenselva og Mandalselva ble det fisket rundt 40 prosent flere fisk enn i en gjennomsnittssesong, men dette var også unntakene lengst sør.

Totalt sett var det elvene fra Trøndelag til Troms som kom best ut, mens elvene på Vestlandet og i Finnmark jevnt over opplevde en svak sesong.

August ble rekordmåned

Sommervarmen kom svært tidlig, og resulterte i at snøen stort sett fordampet og ikke endte opp som vårflom i elvene.

Enda mindre vann ble det etter hvert, og sammen med høy temperatur gjorde dette at man i flere elver stoppet fisket for noen dager i månedsskiftet juli/august.

Annonse

Da regnet endelig kom senere i august, gikk laksen opp i elvene i stort antall og skapte en rekordmåned i flere elver.

– Det er absolutt et lyspunkt i en dårlig fiskesesong at det akkurat nå står mange laks på gyteplassene og gjør jobben som skal gjøres der, sier fagansvarlig i Norske Lakseelver, Erik Sterud.

Drømmen om storlaksen

Ikke noe annet land i verden kan skilte med så stor atlantisk laks som Norge.

– Både nordmenn og tilreisende fiskere har mulighet for å fiske storlaks, over sju kilo, nesten uansett hvor man befinner seg i Norge. Enten man besøker Enningdalselva i Østfold, Suldalslågen i Rogaland, Gaula i Trøndelag, Lakselv i Finnmark eller en av våre mange andre lakseelver, kan den heldige fisker måle kreftene mot storlaksen sier Sterud.

Halvert innsig på 30 år

Innsiget av villaks til Norge er halvert de siste tretti år. Forskerne i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning er imidlertid klare på at det ikke er laksefisket som truer bestandene. Høstingen er tilpasset det stadig lavere innsiget.

– Strenge kvoter og andre fangstbegrensende tiltak, blant annet gjenutsetting av stor hunfisk, er viktige verktøy som rettighetshaverne i elvene bruker ansvarlig, sier Erik Sterud.

Neste artikkel

Viktig forvaltningsprinsipp vedtatt