Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sterk medlemsvekst i Aust-Agder

Systematisk vervejobbing ga resultater i Aust-Agder Bondelag. Ikke bare hadde de sterk medlemsvekst, men veksten besto av bruksmedlemmer.

Vekst: Knut Erik Ulltveit er leder i Aust Agder Bondelag, og sier de vil fortsette aktivt vervearbeid. (Foto: Privat)

Aust-Agder Bondelag fikk 60 nye medlemmer i fjor. I absolutte tall ble de bare slått av Akershus, som fikk 113 nye medlemmer. Ser vi veksten prosentvis, er de på soleklar førsteplass i landet.

– Da jeg ble fylkesleder i fjor og så at medlemstallet var 964, ville jeg over 1000 til årsskiftet. Jeg tok det opp i styret og vi satte ned et verveutvalg. Vi bestemte oss for å ta tilskuddslistene i Aust-Agder i hver kommune, og sammenligne med medlemsregisteret. Det viste seg at det var borti 400 som ikke var medlem, og så ringte vi dem for å verve, sier fylkesleder Knut Erik Ulltveit.

I oversikten Bondelaget sendte ut i Bondebladet nummer 49 i fjor står det at medlemstallet var 1024, men Ulltveit forteller at det endelige tallet var 1044 medlemmer per 31. desember. Premien er at bondelagskokken stiller opp for fylkeslaget.

– Jeg må ta det opp i styret den 29. januar, men for egen del tenker jeg vi kan lage ramme hvor bondelagskokken kommer og lager mat til både nye og gamle medlemmer.

Annonse

– Vest-Agder har 1167, satser dere på å bli Agders største fylkeslag i år?

– Hehe, det er ikke satt som målsetting, men vi kommer til å være offensive i vervingen. Det kan bli resultatet til slutt.

Norges Bondelag hadde satt som mål å nå 64 000 medlemmer i fjor, men trenden med vekst i antall medlemmer holder seg: Det var 482 flere medlemmer ved årets utgang enn inngang.

Neste artikkel

Per Skorge går fra Bondelaget til Skogeierforbundet