Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

- Steinene må ikke bare snus. De må fjernes

Nortura har redusert driftskostnadene med nær 2 mrd siden 2009, men effektivitetsjaget vil fortsette. I juni fremlegges en plan for fremtidig industristruktur.

–  Kan vi fortsatt kreve at alt skal være som før, mens resten av verden endrer seg i rask takt?  spør Norturas nylig gjenvalgte styreleder Trine Hasvang Vaag - her under et tidligere årsmøte. Årsmøtet 2020 ble gjennomført via Skype. Foto: Håvard Simonsen
– Kan vi fortsatt kreve at alt skal være som før, mens resten av verden endrer seg i rask takt? spør Norturas nylig gjenvalgte styreleder Trine Hasvang Vaag - her under et tidligere årsmøte. Årsmøtet 2020 ble gjennomført via Skype. Foto: Håvard Simonsen

Trine Hasvang Vaag ble under tirsdagens årsmøte - via Skype - gjenvalgt som styreleder i Norges desidert største kjøttkonsern. 101 delegater stemte for, og ti stemte blankt. I sin årsmøtetale, brukte hun mye tid på å forsvare overfor medlemmene de store effektiviserings- og strukturgrepene Nortura har gjort over tid. Og hun var krystallklar på at jaget etter kostnadsreduksjoner vil fortsette med uforminsket styrke.

– Store steiner ligger i veien

De siste 11 åra har vi redusert driftskostnadene med i underkant av 2 milliarder kroner, hvorav 600 millioner gjennom endringer i anleggsstrukturen. Men det finnes fortsatt steiner å snu. Ja, steinene må ikke bare snus - de må fjernes. Store steiner ligger i veien, sa Vaag.

Det betyr nye grep for å sikre en enda større effektivitet. Det er upopulært for mange, men Vaag stiller spørsmål om hva som egentlig er alternativet:

– Kan vi fortsatt kreve at alt skal være som før, mens resten av verden endrer seg i rask takt? Samfunnet beveger seg i retning mer grønt og mindre rødt på tallerkenen. Veksten i dagligvarekjedenes emv (egne merkevarer) fortsetter. Det utfordrer hele vår industri kraftig, påpekte hun.

Vaag viste også til hva konsekvensene ville ha blitt uten et sterkt Nortura:

– Markedsreguleringen ville ha opphørt, vi ville ikke lenger ha kunnet sette engrosprisen, og ingen ville ha tatt ansvar for landbruk over hele landet. Økt konsentrasjon av jordbruk til sentrale områder ville ha svekket legitimiteten til næringa, og importen ville ha økt.

Nok å ta tak i

Også koronakrisen har preget Nortura, som på det meste hadde 300 personer i karantene. Folk er også blitt permittert. Men denne krisen er bare toppen av et stort isfjell for Nortura, som i mange år har slitt tungt med lønnsomheten.

Stadig tapte markedsandeler opp mot dagligvarekjeden og deres egne merkevarer (emv), en markedssituasjon som for flere produksjoner svinger som en jojo, endringer i nordmenns kostholdspreferanser og store problemer med innføring av nytt datasystem, er blant problemene som har svekket Norturas økonomiske helsesituasjon.

Driftresultatet ble riktignok styrket med i alt 109 millioner fra 2018 til 2019, men denne bedringen ble ikke vurdert som tilfredsstillende av ledelsen. Og hvordan koronaen totalt sett vil ramme Nortura økonomisk, er foreløpig helt uvisst.

Sikkert er det i hvert fall at Nortura ikke vil få én krone av regjeringens krisepakke 2, som er rettet mot norsk næringsliv. Det kunne konsernsjef Anne Marit Panengstuen bekrefte.

Null utbetaling av eierkapital - igjen

Annonse

Dessuten gjør koronapandemien at Nortura ikke kommer til å betale eierkapital til Nortura-bøndene i år. Dette er penger medlemmene har stående på bok hos Nortura. Heller ikke de to foregående årene er eierkapital blitt utbetalt til medlemmene.

I utgangspunktet skulle den betales ut i år, men det skjer ikke, grunnet nevnte usikkerhet om hvor mye koronasituasjonen vil koste Nortura.

Vedtektskomiteen har fått i mandat å se på hele medlemskapitalordningen. Videre er utbetaling til pensjonister blitt utredet, men heller ikke det er aktuelt.

– Vi ser ikke at slik utbetaling er i tråd med samvirkeloven. Det blir sett på som for-fordeling av én gruppe, sa Vaag under årsmøtet.

Nortura er naturligvis blitt berørt av at hotell-, restaurant- og kantinemarkedet praktisk talt ble stengt over natta. En del av tapet skal ha blitt kompensert gjennom økt salg av flere produktgrupper i dagligvaremarkedet, men langt fra alt.

– Proffmarkedet har gåttt veldig ned. Det kan komme tilbake, men ikke på normalt nivå. Ekstra kostnader til smitteverntiltak, sykefravær og karantenefravær dekkes i stor grad av Nav, men samtidig fremgår disse kostnadene i våre resultater, sa Panengstuen.

Skal se på framtidig industristruktur

Nortura har avviklet en lang rekke produksjonsanlegg over mange år. I fjor høst og vinter skapte planene om å avvikle hjørnesteisbedriften Nortura Otta enorm oppmerksomhet. Engasjementet for å bevare slakteriet var sterkt i hele Gudbrandsdalen, men også i andre deler av landet. Det ble mobilisert kraftig på lokalplan, men anlegget ble allikevel lagt ned. Dette til tross for at slakteriet, ifølge fabrikksjefen, ikke hadde hatt røde tall siden oppstarten i 1975.

Nå skal hele Norturas industristruktur ses på med lupe. Strukturen skal optimaliseres, påpeker styreleder.

– Vi må ha en effektiv struktur for å ta ut overkapasitet. Vi må kunne betale eierne våre for å ha konkurransekraft, og vi må være konkurranse-effektive i markedene. Nortura skal presentere en overordnet industriplan i juni, opplyser Panengstuen.

Det kom ingen direkte motforestillinger mot en gjennomgang av industristrukturen, eller til nye grep for å styrke effektiviteten ytterligere. For styrket, er den blitt til gangs:

Ifølge Vaag, har arbeidseffektiviteten i Nortura økt med 71 prosent siden 2009. Allikevel har Norturas konkurrenter større effektivitet per ansatt, opplyste styrelederen.

Regionleder Lars Morten Rosmo i Nortura Midt støtter opp om en gjennomgang av industristrukturen. Men han ber samtidig Nortura være obs på hvordan en ytterligere effektivisering faktisk skjer.

– En helhetlig plan for industristruktur er nå varslet, og vi er glade for det. Men vi er utålmodige. Arbeidet som er satt i gang på Østlandet og Sørvestlandet må gjennomføres - vi kan ikke sette dette på vent. En effektiv industri er nøkkelen til å sikre effektivitet i vårt selskap. Strukturendringene må skje samtidig som vi driver industri- og produktutvikling. Samtidig skal vi ikke effektivvisere slik at plassering av anlegg avgjør hvor maten skal produseres, sa Rosmo.

Neste artikkel

– Importkjøtt fra Sverige og Finland er vesentlig dyrere