Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Stadig lavere bruk av antibiotika

Siden 2015, er antibiotikabruken redusert betydelig for både husdyr og kjæledyr.

Antibiotikabruken i Norge, både til husdyr og kjæledyr, er kraftig redusert siden 2015. Foto: Marit Glærum
Antibiotikabruken i Norge, både til husdyr og kjæledyr, er kraftig redusert siden 2015. Foto: Marit Glærum

I perioden 2015-2018 ble antibiotikabruken redusert med 10 prosent for husdyr, og med 30 prosent til kjæledyr. Rutinemessig bruk av Narasin som fôrtilsetningsstoff i kyllingproduksjonen ble faset ut i løpet av 2016.

Ny landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) påpeker i en pressmelding at Norge er blant de landene i Europa som bruker minst antibiotika til husdyr, og at regjeringen har satt flere tydelige mål for å få antibiotikabruken ytterligere ned.

– Vi ser nå at det systematiske arbeidet med å redusere antibiotikaforbruket gir resultater. Jeg er svært fornøyd med at vi allerede i løpet av 2018 nådde målene, som for husdyr er en reduksjon på minst 10 prosent innen 2020, og for kjæledyr minst 30 prosent i samme tidsrom, sier Bollestad i en pressemelding.

Annonse

En egen handlingsplan mot antibiotikaresistens ble vedtatt i mars 2016. Siden er det utarbeidet en ny halvårlig status for de ulike tiltakene. Handlingsplanen er forankret i regjeringens nasjonale strategi mot antibiotikaresistens for perioden 2015-2020.

De overordnede målene i strategien er redusert og riktigere bruk av antibiotika, og økt kunnskap om hva som driver utvikling og spredning av resistens. I tillegg skal Norge være en pådriver i internasjonalt arbeid. Strategien omfatter i alt seks spesifikke mål for landbruks- og matsektoren.

Neste artikkel

Veterinærinstituttet vil rekruttere «folkeforskere»