Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Stadig flere pest-villsvin i Polen

Siden svinepest-utbruddets start høsten 2019, er det registrert rundt 5 000 infiserte villsvin i det vestlige Polen og i Tyskland.

Uønsket: Nettstedet Pig Progress melder om en stadig økende forekomst av infiserte villsvin i det vestlige Polen. Det utgjør også en trussel for Tyskland. Foto: Erik Mandre/Mostphotos
Uønsket: Nettstedet Pig Progress melder om en stadig økende forekomst av infiserte villsvin i det vestlige Polen. Det utgjør også en trussel for Tyskland. Foto: Erik Mandre/Mostphotos

Nettstedet Pig Progress melder om en stadig økende forekomst av infiserte villsvin i det vestlige Polen. Det som nå skjer i denne delen av landet, utgjør også en trussel for Tysklands bestrebelser med å få smitteutbruddet under kontroll på tysk grunn.

Tyskernes frykt for å bli rammet av svinesykdommen ble en virkelighet i september 2020. Og til tross for foranstaltninger mot villsvinene som bærer på smitten, er det ventet at antallet infiserte villsvin langt fra har nådd toppen ennå, skriver danske landbrugsavisen.dk fredag.

En oversikt viser at det siden utbruddets start høsten 2019 er registrert rundt 5 000 infiserte villsvin i det vestlige Polen og i Tyskland.

Februar 2021 var den måneden med flest funn av infiserte villsvin i det vestlige Polen: 524 villsvin. Også desember 2020 (504 tilfeller) og januar 2021 (490 tilfeller) har dratt opp statistikken. I vintermånederne, hvor det tradisjonelt er mest smitte, overstiger smittetallet for 2021 nivået i de tilsvarende månedene for ett år siden.

I Tyskland er det per 8. april registrert 950 infiserte villsvin, og tallet er stadig økende.

På den politiske siden, har landbruks- og matministrene i Tyskland, Polen og Tsjekkia holdt et digitalt møte. Der var det enighet om å øke innsatsen mot spredningen av afrikansk svinepest i området.

Der meldes om at de polske myndighetene arbeider med å sette opp villsvingjerde, men fortsatt er det områder hvor grensen mot Tyskland ikke er hegnet inn ennå.

Neste artikkel

NJFF ber medlemmene melde fra om fugleinfluensa