Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sp vil halvere nedbyggingen av dyrka mark

Sp foreslår torsdag et nytt jordvernmål om maks omdisponering av 2 000 dekar innen 2026.

Nedbyggingen av dyrka jord har gått ned i seinere år. Sp foreslår nå et skjerpet jordvernmål, slik at maksimal tillatt nedbygging årlig halveres fra dagens mål. Foto: Mostphotos
Nedbyggingen av dyrka jord har gått ned i seinere år. Sp foreslår nå et skjerpet jordvernmål, slik at maksimal tillatt nedbygging årlig halveres fra dagens mål. Foto: Mostphotos

Det eksisterende jordvernmålet, som gjelder fram til i år, har vært en maksimal omdisponering av 4 000 dekar dyrka mark årlig. Dette målet ble nådd alt i 2018, da det ble omdisponert 3 561 dekar dyrka mark i Norge.

Har en nullvisjon

Nå vil Sp skru til jordvernet ytterligere. Torsdag legger partiets landbrukspolitiske talsperson Geir Pollestad fram et nytt jordvernforslag, som blant annet innebærer en halvering av dagens maksgrense. Partiet ønsker maks en nedbygging av 2 000 dekar dyrka mark årlig, innen 2026.

– Sp mener matjorda er en så knapp ressurs at vi må slutte å bruke matjord til boliger og industri. Vi har en nullvisjon for nedbygging av matjord. Det foreslåtte målet vil være et viktig steg i rett retning. Kun 3 prosent av Norge er dyrka mark, så det er mer enn nok plass her i landet, sier Pollestad i en pressemelding.

Partiets forslag er helt i tråd med hva lederen i interimstyret til nyetablerte Jordvern Norge uttalte til Bondebladet i februar.

– Vi må få et nytt maksimalt tak for omdisponering av dyrka jord. Vi ønsker en halvering ned til 2 000 dekar årlig. Vi ønsker også en halvering i omdisponeringen av dyrkbar jord, fortalte interimstyreleder Olaf Gjedrem til Bondebladet.

Annonse

Forventer gjennomslag

Sp forventer at forslaget får flertall på Stortinget, at også landbruks- og matministeren stiller seg bak det, og at det utarbeides en konkret plan for hvordan målet skal nås.

I forslaget, ber Sp i tillegg om at Stortinget ber regjeringen legge fram en egen jordvernstrategi med tiltak for å nå jordvernmålet. Partiet foreslår også at Stortinget ber om at det utformes et mål for omdisponering av dyrkbar mark, samt tiltak som vil redusere jordbrukets eget forbruk av matjord.

Jordbrukets egen nedbygging av jordbruksareal på «bebygd område for landbruk», utgjorde 18 870 dekar i perioden 2004–2015, viser en rapport fra SSB.

Én mill dekar omdisponert siden 1970

Nedbyggingen av dyrkbar mark har økt kraftig i seinere år, i motsetning til registrert nedbygging av dyrka mark. Førstnevnte nedbygging har økt fra 4 754 dekar i 2017 til 9 012 dekar i 2018, viser de nyeste KOSTRA-tallene.

Totalt ble det omdisponert omtrent like mye jord i 2018 som i 2015. Ser man derimot på utviklingen de siste 50 åra, er det omdisponert mer enn én million dekar jordbruksareal til andre formål.

Neste artikkel

Ikea snur – planlegger et nytt stort handelsbygg i Vestby